Aktivity


Vzdělávací mapa okresu Bruntál


Smyslem vzdělávací mapy je vytvoření přehledu (mapy) o vyučovaných středoškolských oborech v okrese Bruntál na straně jedné a oborovém zaměření firem okresu Bruntál vč. profesí, které tyto firmy nabízí a poptávají na straně druhé. Dotazníkové šetření probíhalo v druhém pololetí roku 2016. Získaná data budou počátkem roku 2017 zkomprimována a bude předložen návrh vzdělávací mapy zúčastněným subjektům k připomínkování. Následně bude vzdělávací mapa předána ke grafickému zpracování a do tisku a poté distribuována do škol (žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům), podnikům a institucím v rámci Bruntál.


Školy do firem, firmy do škol


Aktivita „Školy do firem, firmy do škol“ byla zahájena v říjnu 2016 a spočívá v aktivní prezentaci podnikatelských subjektů na základních školách. V roce 2016 proběhla k této aktivitě úvodní schůzka, které se zúčastnili zástupci firem OHK Bruntál a zástupce základní školy. Na schůzce byly diskutovány možné způsoby spolupráce dětí základních škol a firem. Z diskuze v pracovní skupině vyplynul námět, aby vybrané skupiny žáků základních škol navštěvovaly firmy v rámci tzv. working days. Ve firmách by pro žáky byly připraveny praktické ukázky a úkoly ke splnění související s obory, ve kterých firma podniká. Výstupy ze úkolů a znalosti získané při pracovním dni ve firmě by žáci prezentovali ostatním spolužákům.Spolupráce na projektech realizovaných Fondem dalšího vzdělávání


Projekt Cesta pro mladé


Cesta pro mladé propojuje studenty a firmy formou praxe a je určena studentům posledních ročníků středních škol a na druhé straně firmám, které tak mohou získat mladou krev do týmu a finanční kompenzaci nákladů spojených s mentorováním stážisty. Její výše závisí na pozici, na kterou firma vypíše praxi a celkové délce kurzu. Vzdělávací kurz pro studenty se skládá ze tří částí – z praktické části kurzu, která se odehrává ve firemním prostředí (dle dohody v rozmezí 80 – 240 hodin), z online kurzu rozvoje měkkých kompetencí a individuálního poradenství s odborníkem na lidské zdroje. Více informací o projektu a možnosti zapojení zjistíte na stránkách: www.cestapromlade.cz. Členským firmám OHK Bruntál nabízíme prioritně možnost konzultovat zapojení se do projektu prostřednictvím info@ohkbruntal.cz.


Cesta pro mladé


Projekt Vzdělávání praxí


Projekt Vzdělávání praxí pomáhá při návratu na trh práce. Osobám nezaměstnaným a rodičům na/po rodičovské dovolené umožňuje získat znalosti o nových pracovních postupech a technologiích. Zapojit se do projektu mohou také osoby s nízkou kvalifikací nebo osoby starší 50 let a prostřednictvím vzdělávání praxí si osvojit praktické znalosti, které jsou nezbytné pro výkon práce.

Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší účastníkům řadu výhod a firmám úhradu finančních nákladů spojených se zajištěním vzdělávání účastníků.

Co je principem a jak to funguje:

  • firma má možnost zaškolit a vychovat si nového kolegu,
  • stážista si ve firmě doplní pracovní znalosti a dovednosti a může přesvědčit o svých kvalitách
  • stáže jsou určeny uchazečům o zaměstnání, ženám po mateřské dovolené, rodičům na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaným osobám nebo lidem ve věku nad 50 let,
  • za poskytnuté vzdělání jsou firmě, jako poskytovateli stáže, uhrazeny fixní náklady spojené s poskytnutým vzděláváním dle časové dotace a pozice, kterou účastník stáže ve firmě absolvuje (stáže jsou v rozsahu 160, 320 nebo 480 hod.).

Podrobné informace k projektu se dočtete na webových stránkách: www.vzdelavanipraxi.cz. Členským firmám OHK Bruntál nabízíme prioritně možnost přímé konzultace s regionálním manažerem FDV pro Moravskoslezský kraj včetně zajištění pomoci při registraci do projektu na info@ohkbruntal.cz


Cesta pro mladé


Adresa:

OHK Bruntál

Hlavní náměstí 1

79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765