Aktivity


Soutěž T-PROFI odhalí technické talenty


Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Bruntál pořádá 20. února 2018 krajské kolo soutěže Talenty pro firmy T-PROFI. Soutěž má podpořit vzdělávání pro praxi, povzbudit děti v zájmu o technické obory, v manuální zručnosti, posílit jejich kreativitu a představit jim firmy v regionu jako potenciální zaměstnavatele. Soutěží smíšené sedmičlenné týmy, jejich cílem je v časovém limitu smontovat ze součástek technické stavebnice model, který bude fungovat. Zadání soutěžící obdrží až na místě, takže si dopředu nemohou sestavení natrénovat.


Vzdělávací mapa Okresní hospodářské komory Bruntál


Stále diskutované téma nedostatku kvalifikované pracovní síly v technických oborech vedlo Okresní hospodářskou komoru Bruntál k tomu podpořit u žáků, studentů, ale i jejich rodičů, kteří jsou v nemalé míře zainteresováni na výběru povolání svého dítěte, zájem o tyto obory. Přesvědčit je o tom, že technické obory jsou perspektivní, a že mladá generace může získat kvalitní vzdělání na středních školách a učilištích, které žáky připraví na kvalifikovanou práci ve firmách přímo v našem regionu. Tyto firmy nabízí nejen čisté pracovní prostředí a zajímavou práci s moderními stroji, ale je třeba zmínit i to, že jde o práci odbornou a tedy dobře placenou, se kterou se v budoucnu nikdo neztratí, a po které bude vždy poptávka. Je nezbytné si uvědomit, že technické obory nejsou určeny jen pro chlapce, ale své uplatnění zde najdou i děvčata. Ať už na obchodních, kontrolních, logistických a dalších odděleních. Všude tam je potřebná znalost technického prostředí firmy, která je aplikována do zmíněných souvisejících odvětví. Prostřednictvím Vzdělávací mapy Okresní hospodářské komory Bruntál chceme přiblížit atraktivnost a perspektivu technických/výrobních oborů našeho regionu.

Jak si máte Vzdělávací mapu Okresní hospodářské komory Bruntál představit?

Vzdělávací mapa OHK Bruntál je tištěný materiál – v oboustranně barevném provedení formátu A2, který lze složit jako běžnou turistickou mapu. Vzdělávací mapa OHK Bruntál poskytuje přehled o vyučovaných středoškolských oborech v okrese Bruntál na straně jedné a oborovém zaměření firem okresu Bruntál vč. profesí, které tyto firmy nabízí a poptávají, na straně druhé. Dále jsou na vzdělávací mapě uvedeny doprovodné informace typu jaký je rozdíl mezi zaměstnání a podnikáním, informace k formám podnikání, ke složení mzdy a odvodů, druhům pracovních úvazků a dohod, ale i doporučení k psaní životopisu, motivačního dopisu nebo absolvování pracovního pohovoru. Vzdělávací mapa je určena primárně žákům 8. a 9 ročníků základních škol a 3. a 4. ročníků středních škol, kterým by měla pomoci při volbě vzdělání a povolání. Vzdělávací mapa OHK Bruntál bude průběžně distribuována do škol okresu Bruntál, dále do podniků, na úřady práce atd. Aktualizace Vzdělávací mapy OHK Bruntál je předpokládána min. jednou za dva roky, v příštím roce budeme připravovat její elektronickou verzi.Školy do firem, firmy do škol


Aktivita „Školy do firem, firmy do škol“ byla zahájena v říjnu 2016 a spočívá v aktivní prezentaci podnikatelských subjektů na základních školách. V roce 2016 proběhla k této aktivitě úvodní schůzka, které se zúčastnili zástupci firem OHK Bruntál a zástupce základní školy. Na schůzce byly diskutovány možné způsoby spolupráce dětí základních škol a firem. Z diskuze v pracovní skupině vyplynul námět, aby vybrané skupiny žáků základních škol navštěvovaly firmy v rámci tzv. working days. Ve firmách by pro žáky byly připraveny praktické ukázky a úkoly ke splnění související s obory, ve kterých firma podniká. Výstupy ze úkolů a znalosti získané při pracovním dni ve firmě by žáci prezentovali ostatním spolužákům.Spolupráce na projektech realizovaných Fondem dalšího vzdělávání


Projekt Cesta pro mladé


Cesta pro mladé propojuje studenty a firmy formou praxe a je určena studentům posledních ročníků středních škol a na druhé straně firmám, které tak mohou získat mladou krev do týmu a finanční kompenzaci nákladů spojených s mentorováním stážisty. Její výše závisí na pozici, na kterou firma vypíše praxi a celkové délce kurzu. Vzdělávací kurz pro studenty se skládá ze tří částí – z praktické části kurzu, která se odehrává ve firemním prostředí (dle dohody v rozmezí 80 – 240 hodin), z online kurzu rozvoje měkkých kompetencí a individuálního poradenství s odborníkem na lidské zdroje. Více informací o projektu a možnosti zapojení zjistíte na stránkách: www.cestapromlade.cz. Členským firmám OHK Bruntál nabízíme prioritně možnost konzultovat zapojení se do projektu prostřednictvím info@ohkbruntal.cz.


Cesta pro mladé


Projekt Vzdělávání praxí


Projekt Vzdělávání praxí pomáhá při návratu na trh práce. Osobám nezaměstnaným a rodičům na/po rodičovské dovolené umožňuje získat znalosti o nových pracovních postupech a technologiích. Zapojit se do projektu mohou také osoby s nízkou kvalifikací nebo osoby starší 50 let a prostřednictvím vzdělávání praxí si osvojit praktické znalosti, které jsou nezbytné pro výkon práce.

Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší účastníkům řadu výhod a firmám úhradu finančních nákladů spojených se zajištěním vzdělávání účastníků.

Co je principem a jak to funguje:

  • firma má možnost zaškolit a vychovat si nového kolegu,
  • stážista si ve firmě doplní pracovní znalosti a dovednosti a může přesvědčit o svých kvalitách
  • stáže jsou určeny uchazečům o zaměstnání, ženám po mateřské dovolené, rodičům na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaným osobám nebo lidem ve věku nad 50 let,
  • za poskytnuté vzdělání jsou firmě, jako poskytovateli stáže, uhrazeny fixní náklady spojené s poskytnutým vzděláváním dle časové dotace a pozice, kterou účastník stáže ve firmě absolvuje (stáže jsou v rozsahu 160, 320 nebo 480 hod.).

Podrobné informace k projektu se dočtete na webových stránkách: www.vzdelavanipraxi.cz. Členským firmám OHK Bruntál nabízíme prioritně možnost přímé konzultace s regionálním manažerem FDV pro Moravskoslezský kraj včetně zajištění pomoci při registraci do projektu na info@ohkbruntal.cz


Cesta pro mladé


Adresa:
OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:
+420 603 285 765