Členství v OHK


Výhody členství v Okresní hospodářské komoře Bruntál


Všichni členové OHK mohou plně využívat poskytované služby. Ti všichni získali nejméně deset výhod spojených se členstvím v hospodářské komoře:


PRESTIŽ

Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.


ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem. Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní, společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.


INFORMACE

Každý člen je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech na našich webových stránkách.


PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se Vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.


ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj vás a vašich zaměstnanců.


JEDNOTA

K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejím prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.


TOP NETWORKING

Na formálních i neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzor, předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.


EXPORT

Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.


SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.


ETIKA

Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat vaše korektní podnikání.
Přihláška ke členství


Chcete se stát našimi členy?

Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky, k přihlášce přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Přihlášku společně s přílohami odešlete běžnou poštou na adresu OHK Bruntál, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov nebo e-mailem (podepsanou statutárním zástupcem a naskenovanou) na adresu: info@ohkbruntal.cz.


Přihláška do Okresní hospodářské komory Bruntál / HK ČR


Základní informace ke členství v Hospodářské komoře naleznete v přiloženém souboru. Příspěvky do Hospodářské komory České republiky se řídí příspěvkovým řádem. Poplatky za členství v komoře jsou nízké, představují nejlepší poměr hodnoty k ceně - může si je dovolit každý podnikatel. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@ohkbruntal.cz.


Základní informace ke členství v Hospodářské komoře
Seznam členů Okresní hospodářské komory Bruntál

ALFA CHROM servis s.r.o. Ing. Luděk Šarman Pradědský lesní závod, a.s.
Armaturka Krnov a.s. Ing. Petr Gesierich Prádelna Šopík s.r.o.
ASPEC s.r.o. Ing. Sawas Michailidis SKOL s.r.o.
ATQ s.r.o. Ing. Vladímír Holaj SODEKO Tools, s.r.o.
AutoColor Design s.r.o. Jan Bacho STROJOSVIT, a.s.
BENEKOVterm s. r. o. KOFOLA a.s. Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Den Braven Czech and Slovak a.s. KRES spol. s r. o. Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
Elena Čipcová – Agentura Beruška Krnovská škrobárna spol. s r.o. Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
ELFE s. r. o. Krnovské opravny a strojírny s. r. o. Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Erdrich Umformtechnik s.r.o. Květoslav Bašista Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
HOBES spol. s r. o. KVS Ekodivize a.s. Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. MARSHAL – CZ s.r.o WERA Nova s.r.o.
Ing. Antonín Mroček-MROPOR MX-NET Telekomunikace s. r. o.  
Ing. Jan Pokorný – ESK Osoblažská dopravní společnost s.r.o.  

Adresa:

OHK Bruntál

Hlavní náměstí 1

79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765