Členství v OHK


Výhody členství v Okresní hospodářské komoře Bruntál


Všichni členové OHK mohou plně využívat poskytované služby. Ti všichni získali nejméně deset výhod spojených se členstvím v hospodářské komoře:


PRESTIŽ

Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.


ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem. Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní, společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.


INFORMACE

Každý člen je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech na našich webových stránkách.


PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se Vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.


ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj vás a vašich zaměstnanců.


JEDNOTA

K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejím prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.


TOP NETWORKING

Na formálních i neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzor, předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.


EXPORT

Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.


SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.


ETIKA

Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat vaše korektní podnikání.
Přihláška ke členství


Chcete se stát našimi členy?

Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky, k přihlášce přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Přihlášku společně s přílohami odešlete běžnou poštou na adresu OHK Bruntál, Hlavní náměstí 35/1a, 794 01 Krnov nebo e-mailem (podepsanou statutárním zástupcem a naskenovanou) na adresu: info@ohkbruntal.cz.


Přihláška do Okresní hospodářské komory Bruntál / HK ČR


Základní informace ke členství v Hospodářské komoře naleznete v přiloženém souboru. Příspěvky do Hospodářské komory České republiky se řídí příspěvkovým řádem. Poplatky za členství v komoře jsou nízké, představují nejlepší poměr hodnoty k ceně - může si je dovolit každý podnikatel. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@ohkbruntal.cz.


Základní informace ke členství v Hospodářské komoře


Seznam členů OHK Bruntál


Seznam členů OHK Bruntál


Adresa:
OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:
+420 603 285 765