O nás


Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Po politických a ekonomických změnách v České republice se Hospodářská komora ČR transformovala v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému. Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona 301/1992 Sb. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem.


Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.

V současné době má HK ČR celkem 14 regionálních hospodářských komor v působnosti krajů a desítky oblastních komor aktivně působících v jednotlivých oblastech po celé České republice a více než 80 živnostenských společenstev. Díky této regionální a oborové síti je HK ČR schopna poskytnout široké podnikatelské veřejnosti (členům i nečlenům) služby odpovídající standardům hospodářských komor v zemích EU.
Základní poslání Okresní hospodářské komory Bruntál


  • Sjednocovat podnikatele společensky, kulturně, vytvořit "důvěryhodnou" OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnosti.
  • Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva.
  • Poskytovat servis, zejména informační a osvětový. Zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.
  • Působit na kulturu a kulturnost chování se podnikatelů, působit na etickou oblast chování se.
  • V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus - lobovat za zájmy firem uvnitř regionu.
  • Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů, působit na odborné a učňovské školství a nejmladší generaci v regionu.
  • Podílet se na regionální politice a její tvorbě, regionálním rozvoji a propagaci regionu.
  • Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.
  • Podílet se na procesech legislativních.Oblast působení

Vedení Okresní hospodářské komory Bruntál


vedeni

Květoslav Bašista

Předseda představenstva

vedeni

Ing. Igor Komůrka

Místopředseda představenstva

vedeni

Ing. Jaroslav Sýkora

Místopředseda představenstva

vedeni

Elena Čipcová

Člen představenstva

vedeni

Ing. Tomáš Nedbal

Člen představenstva

vedeni

René Sommer

Předseda dozorčí rady

vedeni

Ing. Jaromír Valčiš

Člen dozorčí rady

vedeni

Ing. Vladivoj Veselý

Člen dozorčí rady
Historie Okresní hospodářské komory Bruntál


Dne 27. 02. 1993 byla ustanovena ve smyslu zákona ČR č. 301/1992 Sb. Okresní hospodářská komora v Bruntále. Předsedou byl zvolen ing. Martin Látal, podnikatel Agentura Real z Rýmařova, kde bylo i první sídlo OHK. 19. 9. 1996 proběhlo druhé ustavující shromáždění OHK Bruntál, na kterém byl v tajné volbě zvolen předsedou ing. Jan Pokorný, jednatel firmy RANTEP Jeseník se sídlem v Krnově, kam bylo též přeneseno sídlo OHK. K další změně ve vedení došlo 25. Ledna 2012, kdy se předsedou OHK stal ing. Jaromír Foltýn, jednatel firmy OLPAS Moravia s. r. o. Krnov a sídlo OHK bylo přeneseno do Krnova na Hlavní nám. 1a (budova radnice). 24. dubna 2014 zaniklo Ing. Jaromíru Foltýnovi členství v OHK a tedy i funkce předsedy a následně bylo zvoleno nové vedení Okresní hospodářské komory.


Adresa:
OHK Bruntál
Hlavní náměstí 35/1a
79401 Krnov

Telefon:
+420 603 285 765