O nás


Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Po politických a ekonomických změnách v České republice se Hospodářská komora ČR transformovala v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému. Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona 301/1992 Sb. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem.


Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.

V současné době má HK ČR celkem 14 regionálních hospodářských komor v působnosti krajů a desítky oblastních komor aktivně působících v jednotlivých oblastech po celé České republice a více než 80 živnostenských společenstev. Díky této regionální a oborové síti je HK ČR schopna poskytnout široké podnikatelské veřejnosti (členům i nečlenům) služby odpovídající standardům hospodářských komor v zemích EU.
Základní poslání Okresní hospodářské komory Bruntál


  • Sjednocovat podnikatele společensky, kulturně, vytvořit "důvěryhodnou" OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnosti.
  • Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva.
  • Poskytovat servis, zejména informační a osvětový. Zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.
  • Působit na kulturu a kulturnost chování se podnikatelů, působit na etickou oblast chování se.
  • V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus - lobovat za zájmy firem uvnitř regionu.
  • Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů, působit na odborné a učňovské školství a nejmladší generaci v regionu.
  • Podílet se na regionální politice a její tvorbě, regionálním rozvoji a propagaci regionu.
  • Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.
  • Podílet se na procesech legislativních.Oblast působení

Vedení Okresní hospodářské komory Bruntál


Představenstvo


Předseda:
Květoslav Bašista, Bašista strojírenská výroba

Místopředsedové:
Ing. Igor Komůrka, Auto color Design s.r.o.
Ing. Tomáš Nedbal, MX-NET Telekomunikace s.r.o.

Členové:
Věra Škurková, Krnovská škrobárna spol. s r.o.
Vítězslav Šopík, Prádelna Šopík s.r.o.

Dozorčí rada


Předseda:
Ing. Vladivoj Veselý, KVS EKODIVIZE a.s.

Členové:
Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS., A S P E C, spol. s r.o.
Ing. Radoslav Moravec, STROJOSVIT a.s.
Historie Okresní hospodářské komory Bruntál


Dne 27. 02. 1993 byla ustanovena ve smyslu zákona ČR č. 301/1992 Sb. Okresní hospodářská komora v Bruntále. Předsedou byl zvolen ing. Martin Látal, podnikatel Agentura Real z Rýmařova, kde bylo i první sídlo OHK. 19. 9. 1996 proběhlo druhé ustavující shromáždění OHK Bruntál, na kterém byl v tajné volbě zvolen předsedou ing. Jan Pokorný, jednatel firmy RANTEP Jeseník se sídlem v Krnově, kam bylo též přeneseno sídlo OHK. K další změně ve vedení došlo 25. Ledna 2012, kdy se předsedou OHK stal ing. Jaromír Foltýn, jednatel firmy OLPAS Moravia s. r. o. Krnov a sídlo OHK bylo přeneseno do Krnova na Hlavní nám. 1a (budova radnice). 24. dubna 2014 zaniklo Ing. Jaromíru Foltýnovi členství v OHK a tedy i funkce předsedy a následně bylo zvoleno nové vedení Okresní hospodářské komory.


Adresa:
OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:
+420 603 285 765