Aktuality


Výdledek OHK VIDEO

Datum vložení: 16.5.2024

OHK Video je soutěž týmů členů žákovských parlamentů Bruntálska.

V této soutěži měli účastníci natočit 3 minutové video v některé členské společnosti OHK Bruntál.

více zde

BUSINESS SNÍDANĚ

Datum vložení: 9.5.2024


BUSINESS SNÍDANĚ - KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Datum vložení: 24.4.2024 8:00

Tato akce se bude konat již tuto středu 24.4.2024 v 8:00.

Dozvíte se aktuální novinky ohledně nového centra komunitní energetiky.

 

Jaké jsou výhody a proč je třeba se zapojit co nejdříve,

Jaké dotační tituly je možno použít k financování

Jak se to dá technicky zvládnout a jak komunikovat s distributorem a obchodníky

 

 


Business snídaně pro zralé firmy

Datum vložení: 11.1.2024

Akce bude hodně prakticky zaměřená. O své zkušenosti, jak konkrétně může spolupráce s MS-IC pomoci, se s vámi přijdou podělit:

 • pan Vladimír Nekuda – CEO/GŘ firmy Prestar s.r.o.
 • pan Lukáš Matela – jednatel firmy VEMAT-CZ, s.r.o. Krnov
více zde

Business snídaně : Fotovoltaika do firem

Datum vložení: 9.11.2022

Přednášku na aktuální téma si pro nás připravil pan Ing. Leopold Benda.

více zde

Série jednání iniciovaných Okresní hospodářkou komorou Karviná ohledně inflace, cen energií, PHM

Datum vložení: 8.11.2022

Dne 06.09.2022 se v hotelu Dakol uskutečnilo pracovní jednání členů OHK Karviná. Předmětem setkání bylo vznesení požadavků na řešení energetické krize Vládě ČR prostřednictvím Hospodářské komory ČR.

více zde

Zájezd studentů na MSV do Brna

Datum vložení: 5.10.2022

více zde

Celostátní kolo soutěže T-Profi Praha 28.6.2022

Datum vložení: 6.7.2022

více zde

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál

Datum vložení: 2.6.2022

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál , tentokrát na Městském úřadě v Bruntále.

více zde

Shromáždění delegátů a členů OHK Bruntál 2022

Datum vložení: 28.5.2022

Shromáždění delegátů a členů OHK Bruntál 2022

více zde

T-PROFI

Datum vložení: 12.4.2022

Soutěž T-PROFI - Talenty pro firmy  2022, okresní kolo soutěže

více zde

Finanční dar na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině

Datum vložení: 8.3.2022

více zde

Setkání personalistů firem sdružených v OHK Bruntál

Datum vložení: 8.11.2021

Setkání personalistů firem sdružených v OHK Bruntál

více zde

Krásné životní jubielum

Datum vložení: 18.10.2021

více zde

Poradenské a Informační Centrum ČR - PL (PIC)

Datum vložení: 18.10.2021

více zde

Nové šetření mezi zaměstnavateli ukázalo, s jakými problémy se musí při testování potýkat. Problémem jsou náklady, komplikace v provozech i nedostatek testů.

Datum vložení: 22.3.2021

 

 

Desetina zaměstnanců odmítla test podstoupit.

 Zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance, smysl testování spatřují nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti, tedy nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám zaměstnanců nebo zákazníkům. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi 565 zaměstnavateli s více než 50 zaměstnanci.

„Jestliže stát testování ve firmách označuje za jeden z pilířů boje proti šíření nákazy, a zároveň i podle podnikatelů plní širší funkci než jen čistě pro zajištění fungování jejich byznysu, požadavek zaměstnavatelů, aby jim stát zajistil vhodné podmínky pro to, aby mohli testovat, považuji za naprosto oprávněný,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Reaguje tak na situaci, kdy stát dosud nenavýšil kapacitu odběrových míst pro PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test, zpochybňování antigenního testování některými poradci vlády i dodatečné náklady, které podnikatele zatěžují. Hospodářská komora tento týden upozornila, že stát dosud vhodné podmínky zaměstnavatelům nevytvořil, první etapu testování nevyhodnotil, ale už přichází s požadavkem testovat dvakrát týdně.

Vedle nákladů na personální zajištění testování a administrativu zaměstnavatele zatěžuje vysoká cena testů. Přestože vláda několikrát slibovala, že cena testů klesne pod 60 korun, průměrná cena testu na trhu je mnohem vyšší. „Stát by proto měl příspěvek na test zvýšit alespoň na 100 korun a výši této úhrady průběžně upravovat podle cen na trhu,“ poznamenal Dlouhý.

Podle dat o testování poskytnutých podnikateli Hospodářské komoře jen tato skupina 565 zaměstnavatelů zaměstnává 271 550 pracovníků, přičemž podíl záchytů dosáhl 0,73 %. Ačkoliv podíl záchytů spočítaný z anketovaného vzorku respondentů nemusí odpovídat poměrům v celé ČR, ani sumárnímu obrazu testování ve všech firmách v Hospodářské komoře, výsledek naznačuje, že jestliže podle ministerstva průmyslu je testováno 3,2 milionu zaměstnanců, testování 1x týdně může odhalit přibližně 23 000 lidí týdně, tedy zhruba 100 000 lidí za měsíc, kteří by šli do práce nemocní, a nevěděli o tom.

Ze šetření také vyplynulo, že naprostá většina respondentů (78 %) zajišťuje testování ve své firmě formou antigenních testů přímo na pracovišti. Druhou nejčastěji využívanou formou je samotestování zaměstnanců antigenním testem mimo pracoviště, tu využívá čtvrtina respondentů. Veřejná testovací centra na antigenní a PCR testy účastníci ankety využívají v 16 % případů.

S neochotou zaměstnanců podrobit se testování, jehož provedení stát zaměstnavateli uložil za povinnost pod hrozbou sankce, se potýkala desetina respondentů.

Do bleskového šetření Hospodářské komory ČR realizovaného ve dnech od 15. do 17. března se zapojilo 565 členů Hospodářské komory s počtem zaměstnanců převyšujícím 50 zaměstnanců, kteří dohromady zaměstnávají 271 550 pracovníků. Respondenty byli zástupci všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky.  Většina účastníků ankety působila ve zpracovatelském průmyslu. Celkem 354 respondentů mělo méně než 250 zaměstnanců a 211 respondentů mělo více než 250 zaměstnanců.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

 


OHK Bruntál se připojuje k tzv. Jesenické výzvě II, která varuje před omezením průmyslových aktivit

Datum vložení: 3.3.2021

OHK Bruntál se připojuje k Jesenické výzvě II.


Nový členové OHK Bruntál od 1.1.2021

Datum vložení: 24.2.2021

Okresní hospodářská komora Bruntál přijala od 1. ledna 2021 dva nové členy.

Prvním z nich je Spojené slévárny , spol. s .r.o., závod SNK Krnov.

Výrobní program Spojených sléváren zahrnuje produkci odlitků z gravitačního lití hliníkových slitin, gravitačního lití bronzových slitin, odstředivého lití mědi, mosazi, výrobu forem, modelů a obrábění odlitků. Nabízíme cca 45 druhů bronzových a 25 druhů hliníkových slitin. Jsme připraveni na náročné požadavky našich zákazníků v rámci malých a středních sérií odlitků, včetně kusové výroby.

 Druhým přijatým členem firma Active Colour s.r.o. z Valašského Meziříčí.

Lakovny Active Colour s.r.o., vytváří přidanou hodnotu již 11 let a to v oblasti komerčních, povrchových úprav. Hlavně v práškovém lakování, ( komaxit ). Práškově lakujeme ve dvou lakovnách, ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí.


Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál v roce 2020

Datum vložení: 12.8.2020

více zde

Aktuální informace o aktivitách a podpoře podnikatelů v souvislosti s epidemií koronaviru

Datum vložení: 21.3.2020

Vážení obchodní přátelé, členové OHK,

Hospodářská komora ČR  průběžně reaguje na turbulentně se měnící situaci v oblasti podnikání způsobenou koronavirem. Nabízí podnikatelům informační, právní i další formy podpory, sbírá podněty živnostníků  a podniků tak, aby mohla prosadit co největší podporu podnikatelů v této nelehké situaci.

Více info  na https://www.komora.cz/koronavirus/

Hospodářská komora ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o.  pro Vás připravili stručné shrnutí k možnostem zvýhodněného úvěrování v souvislosti s újmou vzniklou v důsledku opatření proti šíření infekce koronaviru.

V současné době je schválen a běží tzv. Národní program Úvěr COVID („Program“), který schválila vláda usnesením č. 189 ze dne 9. března 2020

Správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu („Ministerstvo“). Poskytovatelem podpory v rámci Programu je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. („ČMZRB“), která vykonává tuto činnost na základě Dohody o vytvoření a správě úvěrového fondu ÚVĚR COVID uzavřené s Ministerstvem.

Program se nyní realizuje na základě Výzvy I Ministerstva a ČMZRB ze dne 16.3.2020 („Výzva“).

Podpora v rámci Programu je poskytována formou zvýhodněných úvěrů (bezúročných).

Základní parametry poskytovaných úvěrů:

 1. Žadatel – malý nebo střední podnikatel, jehož ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Není tedy určen pro velké podnikatele, tj. v zásadě podnikatele s více než 250 zaměstnanci, případně podnikatele, jejichž tržby či aktiva převýší stanovenou mez (musí je jednat o mikropodnik malý nebo střední podnikem podle definice v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014);

 

 1. Účelovost – úvěr se musí týkat některé z podporovaných ekonomických činností uvedených v příloze č. 1 Výzvy. Seznam podporovaných ekonomických činností je hodně široký. V rámci podporované ekonomické činnosti může být úvěr čerpán pouze k úhradě tzv. způsobilých výdajů, kterými jsou:
 1. pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek,
 2. pořízení a financování zásob,
 3. ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek doložitelné účetními doklady.

Zásadně se tedy jedná o provozní financování, úvěr nelze použít na investiční výdaje. Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru nejsou ani pohledávky za společníky nebo akcionáři. Z úvěru nelze rovněž financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků.

Úvěr je poskytnut na účet žadatele bez ex ante kontroly účelovosti ze strany ČMZRB. Žadatel ale musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.

 

 1. Výše úvěru - 500 tis. – 15 mil. Kč. Konkrétní výše úvěru v rámci tohoto rozmezí je vyjednána a stanovena ve smlouvě s ohledem na potřeby žadatele, které specifikoval v rámci žádosti, přičemž z úvěru lze hradit až 90 % způsobilých výdajů bez DPH (v případě plátců DPH);

 

 1. Splatnost úvěru - až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru s odkladem až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru;

 

 1. Úroková sazba – 0%;

 

 1. Zajištění – dle individuální dohody mezi žadatelem a ČMZRB, nicméně předpokládá se minimálně zajištění blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele).

Větší podrobnosti k podmínkám poskytování úvěrů a podávání žádostí o tyto úvěry najdete ve Výzvě, návodu k podání žádosti a FQA, které přikládám. Tyto dokumenty jsou k dispozici také na stránkách ČMZRB (https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/).

Kromě Programu by měla být podpora podnikatelům zasaženým koronavirem poskytována i dalšími kanály. ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem připravuje úpravu klíčových záručních programů ČMZRB, tj. programu Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023, tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tis. Kč.

ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády.

V případě dotazů se na nás prosíme neváhejte obrátit.

 

 

více zde

Nový člen OHK Bruntál - paní Klára Vašíčková

Datum vložení: 18.10.2021

více zde

BUSINESS SNÍDANĚ

Datum vložení: 9.5.2024


BUSINESS SNÍDANĚ

Datum vložení: 9.5.2024


BUSINESS SNÍDANĚ

Datum vložení: 9.5.2024


BUSINESS SNÍDANĚ

Datum vložení: 9.5.2024


OHK VIDEO 2024

Datum vložení: 9.5.2024

A je to tady, výsledky soutěže OHK VIDEO.

 

V soutěži, kdy týmy žákovských parlamentů natáčely videa ve společnostech Bruntálska se na prvním místě umístil tým ve složení

 

* Lukáš Renda 
 • * Roman Gabriel Čihalík 
 • * Anežka Nagyová
 • * Tereza Lišková 
 • * Kryštof Hofman 
 • * Jaroslav Pecháček 

Kteří vytvořili video pro společnost HOBES, spol. s r.o..

 

 

Na druhém místě se umístil tým, který vytvořil video pro společnosti ALFA CHROM servis s.r.o. 

 

a na třetím krásném místě se umístilo video vytvořené pro společnost Zahrada Flora s.r.o.

 

Vítězům gratulujeme a na všechna žákovská videa se můžete podívat na našem YOUTUBE kanále.

OHK Bruntál - YouTube.


Busienss snídaně - KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Datum vložení: 23.4.2024

Tato akce se bude konat již tuto středu 24.4.2024 v 8:00.

 Dozvíte se aktuální novinky ohledně nového centra komunitní energetiky.

 • Jaké jsou výhody a proč je třeba se zapojit co nejdříve,
 • Jaké dotační tituly je možno použít k financování
 • Jak se to dá technicky zvládnout a jak komunikovat s distributorem a obchodníky
více zde

Business snídaně KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Datum vložení: 23.4.2024

Tato akce se bude konat již tuto středu 24.4.2024 v 8:00.

Dozvíte se aktuální novinky ohledně nového centra komunitní energetiky.

 • Jaké jsou výhody a proč je třeba se zapojit co nejdříve,
 • Jaké dotační tituly je možno použít k financování
 • Jak se to dá technicky zvládnout a jak komunikovat s distributorem a obchodníky
více zde

BUSINESS SNÍDANĚ

Datum vložení: 6.10.2023 v 8:00

Zajímá-li Vás podnikatelské úvěry, dotace pro podnikatele, optimalizace a digitalizace podniku či marketing?

více zde

Osobnost města Krnov v kategorii Podnikání získal pan Květoslav Bašista

Datum vložení: 7.6.2023

více zde

Krajské kolo této soutěže T-PROFI vyhrál Tým z Krnova!

Datum vložení: 29.11.2022

Do soutěže se zapojilo šest týmů složených ze zástupců firem a škol. Hlavním úkolem soutěžních týmů bylo v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení z polytechnické stavebnice Merkur, a to dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrželi až na místě. Speciální příprava není vyžadována, náročnost zadání odpovídá z hlediska potřebných znalostí i dovedností věkové kategorii členů týmů.

více zde

Série jednání iniciovaných Okresní hospodářkou komorou Karviná ohledně inflace, cen energií, PHM

Datum vložení: 8.11.2022

Dne 06.09.2022 se v hotelu Dakol uskutečnilo pracovní jednání členů OHK Karviná. Předmětem setkání bylo vznesení požadavků na řešení energetické krize Vládě ČR prostřednictvím Hospodářské komory ČR.

více zde

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál v roce 2020

Datum vložení: 26.2.2020

více zde

Zájezd studentů a pedagogů na BVV 2019

Datum vložení: 9.1O.2019

Zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh organizovala a financovala Okresní hospodářská komora pro studenty našeho regionu již po čtvrté. Jelikož se tato akce setkala s velmi pozitivní odezvou jak ze strany studentů, tak pedagogů, kteří je doprovázeli, neváhali jsme ji podpořit opětovně i v roce letošním.

Zájezdu na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna se zúčastnili studenti a učitelé pěti středních škol – Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov, Všeobecného gymnázia Bruntál a SOŠ Bruntál.

Studenti se měli možnost seznámit s novými trendy ve strojírenství, moderní měřicí technikou a nástroji. K vidění byla celá řada novinek, 3D tiskárny, skenery, počítači řízené stroje na výrobu součástek, roboti všeho druhu, moderní technologie v opracování materiálů vysokými řeznými rychlostmi, bezsilové obrábění a další. Pro 46 studentů našich škol byl zájezd nejenom malou odměnou, ale i motivací v tom, že technické obory jim mohou nabídnout zajímavou práci v progresivně se rozvíjejících odvětvích.


T-PROFI - Talenty pro firmy 2019, okresní kolo soutěže

Datum vložení: 17.10.2019

Hospodářská komora České republiky společně s regionálními partnery – krajskými a okresními hospodářskými komorami vytvořila koncept směřující k podpoře technického vzdělávání a prohlubování praktických dovedností nezbytných pro uplatnění v profesní praxi - formou odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

Klíčovým kritériem tohoto konceptu je přímá participace zaměstnavatelů při ověřování postupů a dovedností žáků a studentů vycházejících z aktuální praxe v konkrétních technických profesích. Soutěž si klade za cíl aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Letošní ročník 1. okresního kola odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy se uskutečnil dne 17. října 2019 v krnovské firmě Bašista. Soutěže se tentokrát zúčastnily čtyři týmy. Týmy jsou složeny vždy ze 3 žáků základních škol, 3 studentů středních škol, pedagogického pracovníka a zástupce firmy.

 

Soutěže se zúčastní tyto týmy:

Soutěžní tým č. 1

 • Střední odborná škola a Základní škola Město Albrechtice, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Jindřichov
 • Firma Jan Bacho

Soutěžní tým č. 2

 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál
 • Základní škola Bruntál, Jesenická 10
 • firma Benekov Horní Benešov

Soutěžní tým č. 3

 • Střední odborná škola, Bruntál
 • ZŠ Bruntál, Cihelní 6
 • firma Květoslav Bašista

Soutěžní tým č. 4

 • Střední průmyslová škola Krnov
 • ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1
 • Firma Kres krnov

Náš tým zvítězil v celorepublikovém kole soutěže Talenty pro firmy – T Profi!

Datum vložení: 13.5.2019

Celkem 14 týmů, vítězů krajských kol soutěže, spolu s hrdými kapitány – zástupci zaměstnavatelů – se sešlo dne 25.4.2019 v krásných prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde se uskutečnil již 4. ročník celorepublikového finále soutěže Talenty pro firmy – T Profi.

Přítomno bylo téměř 100 žáků a studentů, kterým přijeli fandit představitelé hospodářských komor, pedagogové, ředitelé firem i zástupci ministerstev. Některé týmy cestovaly opravdu zdaleka a s přihlédnutím ke skutečnosti, že mladším účastníkům bylo kolem 11 let, to bylo obdivuhodné.

více zde

I živnostníci jsou voliči, připomíná Hospodářská komora České republiky poslancům v souvislosti s hlasováním o výdajových paušálech

Datum vložení: 12.9.2018

Vloni byl bez diskuze s podnikatelskými svazy snížen limit pro výdajové paušály na polovinu. Pro drobné živnostníky jsou výdajové paušály přitom nejjednodušším způsobem, jak daňové povinnosti plnit a nebýt zavaleni stohy papírů. Snížením limitu atraktivita výdajových paušálů pro mnoho drobných podnikatelů ale poklesla a snížení nelze považovat za pobídku ani k zahájení, ani k rozvoji podnikání.

více zde

Soutěž T-PROFI odhalí technické talenty

Datum vložení: 16.2.2018

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Bruntál pořádá 20. února 2018 krajské kolo soutěže Talenty pro firmy T-PROFI. Soutěž má podpořit vzdělávání pro praxi, povzbudit děti v zájmu o technické obory, v manuální zručnosti, posílit jejich kreativitu a představit jim firmy v regionu jako potenciální zaměstnavatele. Soutěží smíšené sedmičlenné týmy, jejich cílem je v časovém limitu smontovat ze součástek technické stavebnice model, který bude fungovat. Zadání soutěžící obdrží až na místě, takže si dopředu nemohou sestavení natrénovat.

více zde

Návštěva prezidenta Hospodářské komory ČR v bruntálském regionu

Datum vložení: 16.2.2018

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý navštívil dne 15. února 2018 bruntálský region. Vladimíra Dlouhého při jeho návštěvě doprovázel předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Jan Březina, a zástupci Okresní hospodářské komory Bruntál. Program byl zahájen návštěvou Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále, kde se uskutečnila prohlídka školy a poté debata se studenty školního parlamentu.

více zde

Vzdělávací mapa Okresní hospodářské komory Bruntál

Datum vložení: 14.11.2017

Stále diskutované téma nedostatku kvalifikované pracovní síly v technických oborech vedlo Okresní hospodářskou komoru Bruntál k tomu podpořit u žáků, studentů, ale i jejich rodičů, kteří jsou v nemalé míře zainteresováni na výběru povolání svého dítěte, zájem o tyto obory. Vzdělávací mapa OHK Bruntál poskytuje přehled o vyučovaných středoškolských oborech v okrese Bruntál na straně jedné a oborovém zaměření firem okresu Bruntál vč. profesí, které tyto firmy nabízí a poptávají, na straně druhé. Dále jsou na vzdělávací mapě uvedeny doprovodné informace typu jaký je rozdíl mezi zaměstnání a podnikáním, informace k formám podnikání, ke složení mzdy a odvodů, druhům pracovních úvazků a dohod, ale i doporučení k psaní životopisu, motivačního dopisu nebo absolvování pracovního pohovoru.

více zde

Zájezd studentů a pedagogů středních škol – členů OHK Bruntál – na mezinárodní strojírenský veletrh do Brna

Datum vložení: 11.10.2017

Zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh organizovala a financovala Okresní hospodářská komora pro studenty našeho regionu poprvé v loňském roce. Jelikož se tato akce setkala s velmi pozitivní odezvou jak ze strany studentů, tak pedagogů, kteří je doprovázeli, neváhali jsme ji podpořit opětovně i v roce letošním. Zájezdu na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna se zúčastnili studenti a učitelé pěti středních škol – Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov, Všeobecného gymnázia Bruntál a SOŠ Bruntál.

více zde

Workshop k aktuálním tématům pracovněprávní problematiky

Datum vložení: 19.9.2017

Pro personalisty členských firem OHK Bruntál jsme připravili seminář k aktuálním tématům pracovněprávní problematiky. Obsahem semináře byl stav novely Zákoníku práce, informace ke kontrolám ze strany Inspekce práce, praktické informace ke zrušení pracovního poměru nebo dopad vládního návrhu na zvýšení minimální mzdy. Pro členy Okresní hospodářské komory Bruntál byla účast na semináři zdarma.


Soutěž o nejlepší CHYTRÁ ŘEŠENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI pro rok 2017

Datum vložení: 25.5.2017

Cílem programu je podpora chytrých řešení v 5 oblastech – úspory, doprava, infrastruktura, zdravotnictví, elektronizace ve veřejné správě (debyrokratizace).

více zde

XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky a slavnostní předávání Merkurových medailí

Datum vložení: 15.5.2017

Na XXIX. sněmu Hospodářské komory České republiky bylo zvoleno nové vedení Komory pro nadcházející tříleté období. Prezidentem byl znovu zvolen Vladimír Dlouhý, viceprezidenty se stali Irena Bartoňová Pálková, Bořivoj Minář, Marta Nováková, Roman Pommer a Michal Štefl. Aktuální seznam nově volených členů všech volených orgánů je k dispozici na: www.komora.cz

více zde

Debata zástupců OHK Bruntál s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA

Datum vložení: 18.4.2017

Zástupci OHK Bruntál diskutovali s náměstkem Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA, témata „Smart cities v Moravskoslezském kraji“, „Průmysl 4.0“ a „Inovační centrum Moravskoslezského kraje“. Po projednání uvedených témat byla vedena diskuze zejména k oblasti dopravy, kde byla dohodnuta vzájemná informovanost a řešení situací souvisejících se stavem silnic 2. a 3. třídy, zimní údržbou komunikací a nastavením jízdních řádů a linek. Zúčastnění se rovněž zabývali otázkami podpory elektromobility a podpory moderních technologií v kraji. Pozitivní odezvu získaly u přítomných informace týkající se poskytnutí stipendií Moravskoslezským krajem pro studenty technických oborů.


T-PROFI – Talenty pro firmy 2017 - krajské kolo soutěže v prostorách firmy Bašista

Datum vložení: 9.3.2017

Hospodářská komora České republiky společně s regionálními partnery – krajskými a okresními hospodářskými komorami vytvořila koncept směřující k podpoře technického vzdělávání a prohlubování praktických dovedností nezbytných pro uplatnění v profesní praxi - formou odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

více zde

Studenti na veletrhu obdivovali 3D tiskárny

Datum vložení: 18.9.2016

Studenti a učitelé bruntálského gymnázia, Střední odborné školy Bruntál, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov a Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice společně navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který probíhal souběžně s technologickým veletrhem. Zájezd pro ně bezplatně zorganizovala Okresní hospodářská komora v Bruntále.

více zde

Aktivity Regionální sektorové dohody - Národní soustava kvalifikací

Datum vložení: 21.4.2016

Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, se podílí prostřednictví sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.

více zde

Ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“

Datum vložení: 18.12.2015

Krajská hospodářská komora společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje firmě Květoslav Bašista – strojírenská výroba udělila v prosinci 2015 ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“ v kategorii malý a střední podnik. Pan Květoslav Bašista vybudoval stabilní strojírenskou firmu, která je v Moravskoslezském kraji více než 25 let a zaměstnává asi 70 lidí.


Pracovní skupina OHK Bruntál

Datum vložení: 18.12.2015

V měsíci listopadu 2015 představenstvo Okresní hospodářské komory Bruntál iniciovalo vznik pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci středních škol a podnikatelů z řad OHK Bruntál. Úkolem pracovní skupiny je zajistit návrhy směřující ke snížení nezaměstnanosti a návrhy k podpoře technického vzdělávání a větší kooperace škol a podniků. K problematice nezaměstnanosti zformulovala pracovní skupina několik návrhů pro rozvoj podnikání v regionu, které budou průběžně projednávány na zasedáních představenstva OHK Bruntál. V souvislosti s podporou technického vzdělávání a podporou spolupráce místních podniků a vzdělávacích institucí (základních a středních škol) je zájmem OHK Bruntál iniciovat projekt, který by zahrnoval činnosti na podporu technických a řemeslných oborů. V této souvislosti pracovní skupina vyhodnotila jako potřebné zajistit vyšší míru komunikace a spolupráce s učiteli, ale i rodiči dětí, podporovat odborné stáže pedagogů ve firmách, exkurze žáků do firem a dát dětem i možnost „vyzkoušet si“ řemesla.


Členství v Euroregionu Praděd

Datum vložení: 18.12.2015

OHK Bruntál jako právnická osoba sdružující podnikatele okresu Bruntál má zájem rozvíjet svou činnost a spolupracovat se subjekty působícími na daném území. V této souvislosti představenstvo OHK Bruntál v červenci letošního roku rozhodlo o podání žádosti o členství v Euroregionu Praděd. Členství OHK Bruntál v Euroregionu Praděd bylo schváleno na jednání valné hromady Euroregionu dne 20.11.2015.


Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

Datum vložení: 18.12.2015

Podniky v Moravskoslezském kraji se dlouhodobě potýkají s nedostatečným počtem a kvalitou kvalifikovaných techniků a řemeslníků. Tento nedostatek neumožňuje podnikům inovace a další růst a reálně hrozí pokles konkurenceschopnosti místních zaměstnavatelů. Situace je o to vážnější, že se významně začíná projevovat potřeba nahradit špičkové dělníky a techniky předdůchodového věku, přičemž se ale snižují počty absolventů technických a řemeslných oborů. Zástupci strategických partnerů Moravskoslezského kraje se za účelem řešení uvedených dlouhodobých problémů dohodli na spolupráci, kterou stvrdili podpisem dokumentu s názvem „Regionální sektorová dohoda“. Tato dohoda vytyčuje řadu aktivit k rozvoji spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů a veřejné správy. U každé aktivity je stanoven termín splnění a partner, který nese za splnění aktivity odpovědnost. Z podniků působících v našem okrese stála u zrodu dohody společnost Krnovské opravny a strojírny. Na základě jednání se zástupci Svazu průmyslu a dopravy přistoupila k dohodě v říjnu letošního roku i Okresní hospodářská komora Bruntál, která se bude podílet na realizaci dílčích aktivit v rámci svého území.


Slet Berušek v Česku 2015

Datum vložení: 23.9.2015

Ve dnech 11. – 12.9.2015 se v prostorách Střediska volného času Méďa v Krnově uskutečnila akce na podporu českých výrobků a podnikání. Akce byla doprovázena bohatým kulturním programem, který zahrnoval nejen prezentace českých firem a nejrůznější vzdělávací semináře, ale i hudební vystoupení, hry a atrakce pro děti nebo vystoupení divadelních souborů. Pořadatelem akce byla krnovská Agentura Beruška s podporou Okresní hospodářské komory Bruntál a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.


Na Bruntálsku se setkají čeští podnikatelé

Datum vložení: 31.7.2015

Čeští výrobci a poskytovatelé služeb v září zamíří na setkání českým firem do Krnova na Bruntálsku, aby zde prezentovali své produkty. Hlavním smyslem celé události je podpora kvalitních českých výrobků. Dvoudenní událost nabídne bohatý program, akce je rovněž určena pro širokou veřejnost. „Pojďme cestou vzájemné podpory. Pomůžeme tím jeden druhému,“ zní heslo setkání. 

více zde

Setkání s prezidentem Hospodářské komory

Datum vložení: 30.6.2015


Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top