Aktuality

I živnostníci jsou voliči, připomíná Hospodářská komora České republiky poslancům v souvislosti s hlasováním o výdajových paušálech

Datum vložení: 12.9.2018

Vloni byl bez diskuze s podnikatelskými svazy snížen limit pro výdajové paušály na polovinu. Pro drobné živnostníky jsou výdajové paušály přitom nejjednodušším způsobem, jak daňové povinnosti plnit a nebýt zavaleni stohy papírů. Snížením limitu atraktivita výdajových paušálů pro mnoho drobných podnikatelů ale poklesla a snížení nelze považovat za pobídku ani k zahájení, ani k rozvoji podnikání.

více zde

Soutěž T-PROFI odhalí technické talenty

Datum vložení: 16.2.2018

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Bruntál pořádá 20. února 2018 krajské kolo soutěže Talenty pro firmy T-PROFI. Soutěž má podpořit vzdělávání pro praxi, povzbudit děti v zájmu o technické obory, v manuální zručnosti, posílit jejich kreativitu a představit jim firmy v regionu jako potenciální zaměstnavatele. Soutěží smíšené sedmičlenné týmy, jejich cílem je v časovém limitu smontovat ze součástek technické stavebnice model, který bude fungovat. Zadání soutěžící obdrží až na místě, takže si dopředu nemohou sestavení natrénovat.

více zde

Návštěva prezidenta Hospodářské komory ČR v bruntálském regionu

Datum vložení: 16.2.2018

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý navštívil dne 15. února 2018 bruntálský region. Vladimíra Dlouhého při jeho návštěvě doprovázel předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Jan Březina, a zástupci Okresní hospodářské komory Bruntál. Program byl zahájen návštěvou Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále, kde se uskutečnila prohlídka školy a poté debata se studenty školního parlamentu.

více zde

Vzdělávací mapa Okresní hospodářské komory Bruntál

Datum vložení: 14.11.2017

Stále diskutované téma nedostatku kvalifikované pracovní síly v technických oborech vedlo Okresní hospodářskou komoru Bruntál k tomu podpořit u žáků, studentů, ale i jejich rodičů, kteří jsou v nemalé míře zainteresováni na výběru povolání svého dítěte, zájem o tyto obory. Vzdělávací mapa OHK Bruntál poskytuje přehled o vyučovaných středoškolských oborech v okrese Bruntál na straně jedné a oborovém zaměření firem okresu Bruntál vč. profesí, které tyto firmy nabízí a poptávají, na straně druhé. Dále jsou na vzdělávací mapě uvedeny doprovodné informace typu jaký je rozdíl mezi zaměstnání a podnikáním, informace k formám podnikání, ke složení mzdy a odvodů, druhům pracovních úvazků a dohod, ale i doporučení k psaní životopisu, motivačního dopisu nebo absolvování pracovního pohovoru.

více zde

Zájezd studentů a pedagogů středních škol – členů OHK Bruntál – na mezinárodní strojírenský veletrh do Brna

Datum vložení: 11.10.2017

Zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh organizovala a financovala Okresní hospodářská komora pro studenty našeho regionu poprvé v loňském roce. Jelikož se tato akce setkala s velmi pozitivní odezvou jak ze strany studentů, tak pedagogů, kteří je doprovázeli, neváhali jsme ji podpořit opětovně i v roce letošním. Zájezdu na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna se zúčastnili studenti a učitelé pěti středních škol – Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov, Všeobecného gymnázia Bruntál a SOŠ Bruntál.

více zde

Workshop k aktuálním tématům pracovněprávní problematiky

Datum vložení: 19.9.2017

Pro personalisty členských firem OHK Bruntál jsme připravili seminář k aktuálním tématům pracovněprávní problematiky. Obsahem semináře byl stav novely Zákoníku práce, informace ke kontrolám ze strany Inspekce práce, praktické informace ke zrušení pracovního poměru nebo dopad vládního návrhu na zvýšení minimální mzdy. Pro členy Okresní hospodářské komory Bruntál byla účast na semináři zdarma.


Soutěž o nejlepší CHYTRÁ ŘEŠENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI pro rok 2017

Datum vložení: 25.5.2017

Cílem programu je podpora chytrých řešení v 5 oblastech – úspory, doprava, infrastruktura, zdravotnictví, elektronizace ve veřejné správě (debyrokratizace).

více zde

XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky a slavnostní předávání Merkurových medailí

Datum vložení: 15.5.2017

Na XXIX. sněmu Hospodářské komory České republiky bylo zvoleno nové vedení Komory pro nadcházející tříleté období. Prezidentem byl znovu zvolen Vladimír Dlouhý, viceprezidenty se stali Irena Bartoňová Pálková, Bořivoj Minář, Marta Nováková, Roman Pommer a Michal Štefl. Aktuální seznam nově volených členů všech volených orgánů je k dispozici na: www.komora.cz

více zde

Debata zástupců OHK Bruntál s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA

Datum vložení: 18.4.2017

Zástupci OHK Bruntál diskutovali s náměstkem Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA, témata „Smart cities v Moravskoslezském kraji“, „Průmysl 4.0“ a „Inovační centrum Moravskoslezského kraje“. Po projednání uvedených témat byla vedena diskuze zejména k oblasti dopravy, kde byla dohodnuta vzájemná informovanost a řešení situací souvisejících se stavem silnic 2. a 3. třídy, zimní údržbou komunikací a nastavením jízdních řádů a linek. Zúčastnění se rovněž zabývali otázkami podpory elektromobility a podpory moderních technologií v kraji. Pozitivní odezvu získaly u přítomných informace týkající se poskytnutí stipendií Moravskoslezským krajem pro studenty technických oborů.


T-PROFI – Talenty pro firmy 2017 - krajské kolo soutěže v prostorách firmy Bašista

Datum vložení: 9.3.2017

Hospodářská komora České republiky společně s regionálními partnery – krajskými a okresními hospodářskými komorami vytvořila koncept směřující k podpoře technického vzdělávání a prohlubování praktických dovedností nezbytných pro uplatnění v profesní praxi - formou odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

více zde

Studenti na veletrhu obdivovali 3D tiskárny

Datum vložení: 18.9.2016

Studenti a učitelé bruntálského gymnázia, Střední odborné školy Bruntál, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov a Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice společně navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který probíhal souběžně s technologickým veletrhem. Zájezd pro ně bezplatně zorganizovala Okresní hospodářská komora v Bruntále.

více zde

Aktivity Regionální sektorové dohody - Národní soustava kvalifikací

Datum vložení: 21.4.2016

Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, se podílí prostřednictví sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.

více zde

Ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“

Datum vložení: 18.12.2015

Krajská hospodářská komora společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje firmě Květoslav Bašista – strojírenská výroba udělila v prosinci 2015 ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“ v kategorii malý a střední podnik. Pan Květoslav Bašista vybudoval stabilní strojírenskou firmu, která je v Moravskoslezském kraji více než 25 let a zaměstnává asi 70 lidí.


Pracovní skupina OHK Bruntál

Datum vložení: 18.12.2015

V měsíci listopadu 2015 představenstvo Okresní hospodářské komory Bruntál iniciovalo vznik pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci středních škol a podnikatelů z řad OHK Bruntál. Úkolem pracovní skupiny je zajistit návrhy směřující ke snížení nezaměstnanosti a návrhy k podpoře technického vzdělávání a větší kooperace škol a podniků. K problematice nezaměstnanosti zformulovala pracovní skupina několik návrhů pro rozvoj podnikání v regionu, které budou průběžně projednávány na zasedáních představenstva OHK Bruntál. V souvislosti s podporou technického vzdělávání a podporou spolupráce místních podniků a vzdělávacích institucí (základních a středních škol) je zájmem OHK Bruntál iniciovat projekt, který by zahrnoval činnosti na podporu technických a řemeslných oborů. V této souvislosti pracovní skupina vyhodnotila jako potřebné zajistit vyšší míru komunikace a spolupráce s učiteli, ale i rodiči dětí, podporovat odborné stáže pedagogů ve firmách, exkurze žáků do firem a dát dětem i možnost „vyzkoušet si“ řemesla.


Členství v Euroregionu Praděd

Datum vložení: 18.12.2015

OHK Bruntál jako právnická osoba sdružující podnikatele okresu Bruntál má zájem rozvíjet svou činnost a spolupracovat se subjekty působícími na daném území. V této souvislosti představenstvo OHK Bruntál v červenci letošního roku rozhodlo o podání žádosti o členství v Euroregionu Praděd. Členství OHK Bruntál v Euroregionu Praděd bylo schváleno na jednání valné hromady Euroregionu dne 20.11.2015.


Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

Datum vložení: 18.12.2015

Podniky v Moravskoslezském kraji se dlouhodobě potýkají s nedostatečným počtem a kvalitou kvalifikovaných techniků a řemeslníků. Tento nedostatek neumožňuje podnikům inovace a další růst a reálně hrozí pokles konkurenceschopnosti místních zaměstnavatelů. Situace je o to vážnější, že se významně začíná projevovat potřeba nahradit špičkové dělníky a techniky předdůchodového věku, přičemž se ale snižují počty absolventů technických a řemeslných oborů. Zástupci strategických partnerů Moravskoslezského kraje se za účelem řešení uvedených dlouhodobých problémů dohodli na spolupráci, kterou stvrdili podpisem dokumentu s názvem „Regionální sektorová dohoda“. Tato dohoda vytyčuje řadu aktivit k rozvoji spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů a veřejné správy. U každé aktivity je stanoven termín splnění a partner, který nese za splnění aktivity odpovědnost. Z podniků působících v našem okrese stála u zrodu dohody společnost Krnovské opravny a strojírny. Na základě jednání se zástupci Svazu průmyslu a dopravy přistoupila k dohodě v říjnu letošního roku i Okresní hospodářská komora Bruntál, která se bude podílet na realizaci dílčích aktivit v rámci svého území.


Slet Berušek v Česku 2015

Datum vložení: 23.9.2015

Ve dnech 11. – 12.9.2015 se v prostorách Střediska volného času Méďa v Krnově uskutečnila akce na podporu českých výrobků a podnikání. Akce byla doprovázena bohatým kulturním programem, který zahrnoval nejen prezentace českých firem a nejrůznější vzdělávací semináře, ale i hudební vystoupení, hry a atrakce pro děti nebo vystoupení divadelních souborů. Pořadatelem akce byla krnovská Agentura Beruška s podporou Okresní hospodářské komory Bruntál a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.


Na Bruntálsku se setkají čeští podnikatelé

Datum vložení: 31.7.2015

Čeští výrobci a poskytovatelé služeb v září zamíří na setkání českým firem do Krnova na Bruntálsku, aby zde prezentovali své produkty. Hlavním smyslem celé události je podpora kvalitních českých výrobků. Dvoudenní událost nabídne bohatý program, akce je rovněž určena pro širokou veřejnost. „Pojďme cestou vzájemné podpory. Pomůžeme tím jeden druhému,“ zní heslo setkání. 

více zde

Setkání s prezidentem Hospodářské komory

Datum vložení: 30.6.2015


Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top