<p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p>

Aktuality a Akce


Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál v roce 2020

Datum vložení: 12.8.2020

V pořadí druhé výjezní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál se konalo 18.6.2020 v krnovské firmě ASPEC, spol. s r.o. na ulici 9.května.

Členka dozorčí rady paní Mgr. Hudáková nás v krátkosti seznámila s provozem firmy. Největším problémem je nedostatek pracovníků. Dále nás seznámila s novými výrobky a pozvala nás na malou oslavu výročí založení firmy. Pokračovali jsme v jednání dle programu.

 

Třetí výjezdní zasedání se konalo v Rýmařově dne 12.8.2020 na firmě Prádelna Šopík, Okružní ulice 49.

Po krátkém přivítání nás majitel firmy - p. Vítězslav Šopík,  provedl firmou s krátkým , ale velice poutavým popisem jednotlivých pracovišť. Seznámil nás v krátkosti s problémy, s kterými se musí potýkat i s plány do budoucna, které by chtěl realizovat. Dále nás pozval na malé občerstvení a následovalo jednání dle programu.

Aktuální informace o aktivitách a podpoře podnikatelů v souvislosti s epidemií koronaviru

Datum vložení: 21.3.2020

Vážení obchodní přátelé, členové OHK,

Hospodářská komora ČR  průběžně reaguje na turbulentně se měnící situaci v oblasti podnikání způsobenou koronavirem. Nabízí podnikatelům informační, právní i další formy podpory, sbírá podněty živnostníků  a podniků tak, aby mohla prosadit co největší podporu podnikatelů v této nelehké situaci.

Více info  na https://www.komora.cz/koronavirus/

Hospodářská komora ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o.  pro Vás připravili stručné shrnutí k možnostem zvýhodněného úvěrování v souvislosti s újmou vzniklou v důsledku opatření proti šíření infekce koronaviru.

V současné době je schválen a běží tzv. Národní program Úvěr COVID („Program“), který schválila vláda usnesením č. 189 ze dne 9. března 2020

Správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu („Ministerstvo“). Poskytovatelem podpory v rámci Programu je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. („ČMZRB“), která vykonává tuto činnost na základě Dohody o vytvoření a správě úvěrového fondu ÚVĚR COVID uzavřené s Ministerstvem.

Program se nyní realizuje na základě Výzvy I Ministerstva a ČMZRB ze dne 16.3.2020 („Výzva“).

Podpora v rámci Programu je poskytována formou zvýhodněných úvěrů (bezúročných).

Základní parametry poskytovaných úvěrů:

 1. Žadatel – malý nebo střední podnikatel, jehož ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Není tedy určen pro velké podnikatele, tj. v zásadě podnikatele s více než 250 zaměstnanci, případně podnikatele, jejichž tržby či aktiva převýší stanovenou mez (musí je jednat o mikropodnik malý nebo střední podnikem podle definice v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014);

 

 1. Účelovost – úvěr se musí týkat některé z podporovaných ekonomických činností uvedených v příloze č. 1 Výzvy. Seznam podporovaných ekonomických činností je hodně široký. V rámci podporované ekonomické činnosti může být úvěr čerpán pouze k úhradě tzv. způsobilých výdajů, kterými jsou:
 1. pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek,
 2. pořízení a financování zásob,
 3. ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek doložitelné účetními doklady.

Zásadně se tedy jedná o provozní financování, úvěr nelze použít na investiční výdaje. Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru nejsou ani pohledávky za společníky nebo akcionáři. Z úvěru nelze rovněž financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků.

Úvěr je poskytnut na účet žadatele bez ex ante kontroly účelovosti ze strany ČMZRB. Žadatel ale musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.

 

 1. Výše úvěru - 500 tis. – 15 mil. Kč. Konkrétní výše úvěru v rámci tohoto rozmezí je vyjednána a stanovena ve smlouvě s ohledem na potřeby žadatele, které specifikoval v rámci žádosti, přičemž z úvěru lze hradit až 90 % způsobilých výdajů bez DPH (v případě plátců DPH);

 

 1. Splatnost úvěru - až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru s odkladem až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru;

 

 1. Úroková sazba – 0%;

 

 1. Zajištění – dle individuální dohody mezi žadatelem a ČMZRB, nicméně předpokládá se minimálně zajištění blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele).

Větší podrobnosti k podmínkám poskytování úvěrů a podávání žádostí o tyto úvěry najdete ve Výzvě, návodu k podání žádosti a FQA, které přikládám. Tyto dokumenty jsou k dispozici také na stránkách ČMZRB (https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/).

Kromě Programu by měla být podpora podnikatelům zasaženým koronavirem poskytována i dalšími kanály. ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem připravuje úpravu klíčových záručních programů ČMZRB, tj. programu Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023, tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tis. Kč.

ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády.

V případě dotazů se na nás prosíme neváhejte obrátit.

 

 

 

Zahraniční podnikatelská mise do Německa

Datum vložení: 1. - 3. 4.2019

Máte zájem o vstup na nové zahraniční trhy? Chcete navázat zajímavé obchodní kontakty? Zajímáte se o nové technologie a ICT?

Partneři poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg a Hospodářská komora Magdeburg organizují podnikatelskou misi do německého Magdeburgu, která se uskuteční ve dnech 1. – 3. dubna 2019 a je určena firmám podnikajícím v oblasti ICT, robotiky, umělé inteligence, průmyslu 4.0, automotive, mobility a souvisejících oborech, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Místo: Magdeburg, Drážďany, Hannover.

Pro účastníky je připraven bohatý program zahrnující:

 • setkání se zástupci německých firem z daného oboru
 • návštěvu vybraných společností a institucí spojených s oblastí ICT, automotive atd.
 • předem domluvená dvoustranná jednání
 • návštěva velvyslanectví České republiky v Drážďanech
 • účast na jednom z největších veletrhů v Evropě – Hannover Messe.

Účast na misi je ZDARMA (včetně dopravy, večeře a oběda, dvoustranných jednání atd.)
Účastníci hradí pouze ubytování (cca 50€/noc).

Podrobnosti o obchodní misi se také dozvíte na Teritoriálním semináři se zaměřením na Německo, který se koná 11.3.2019 v Ostravě a pořádané misi předchází. Více informací zde: https://www.khkmsk.cz/?kalendar-akci=jedinecna-prilezitost-ziskat-informace-o-nemeckem-trhu-teritorialni-seminar-nemecko 

Pro přihlášení nebo více informací kontaktujte:
Jan Skipala, Hana Simonová
597 479 330/602 429 609
een@khkmsk.cz

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál v roce 2020

Datum vložení: 26.2.2020

První výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady se konalo 26.2.2020 na radnici v Krnově. Společně se starostou p. Hradilem a oběma místostarosty jsme se věnovali problematice rozvoje Krnova a jeho okolí, pomoci podnikání ve městě a okolí a úbytku obyvatelsva z našeho města. Starosta Krnova představil plány na rozvoj města a podnikání.

Setkání se neslo v přátelském a vstřícném duchu  a bylo přislíbeno, že není poslední a že se takto budeme setkávat aspoň jednou za rok.

Prezident HK ČR navštívil Opavu, setkal se s primátorem a zástupci OHK a KHK

Vladimír Dlouhý poobědval 19.2. 2020 hotelu Katerain s primátorem města Opavy, představiteli KHK MSK a okresních komor – Karviná, Opava a Bruntál. Po obědě následovala beseda se členy představenstva  a členy, kteří řeší aktuálně nějaký palčivý problém – zaměstnance z Ukrajiny, nečinnost úředníků ministerstva vnitra, používání 95% líhu na balicí lince, kupící se odpad z výroby a rozdílné počasí v regionech a možnost dotací. Předseda Lukáš Pavelek odprezentoval aktivity OHK Opava a předseda bruntálské komory Květoslav Bašista Vzdělávací mapu Bruntálska. Prezident HK ČR nabídl ke konkrétním problémům svou součinnost a intervenci na příslušných místech.
 

Zájezd studentů a pedagogů na BVV 2019

Datum vložení: 9.1O.2019

Zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh organizovala a financovala Okresní hospodářská komora pro studenty našeho regionu již po čtvrté. Jelikož se tato akce setkala s velmi pozitivní odezvou jak ze strany studentů, tak pedagogů, kteří je doprovázeli, neváhali jsme ji podpořit opětovně i v roce letošním.

Zájezdu na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna se zúčastnili studenti a učitelé pěti středních škol – Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov, Všeobecného gymnázia Bruntál a SOŠ Bruntál.

Studenti se měli možnost seznámit s novými trendy ve strojírenství, moderní měřicí technikou a nástroji. K vidění byla celá řada novinek, 3D tiskárny, skenery, počítači řízené stroje na výrobu součástek, roboti všeho druhu, moderní technologie v opracování materiálů vysokými řeznými rychlostmi, bezsilové obrábění a další. Pro 46 studentů našich škol byl zájezd nejenom malou odměnou, ale i motivací v tom, že technické obory jim mohou nabídnout zajímavou práci v progresivně se rozvíjejících odvětvích.

Členové

Okresní hospodářská komora Bruntál, Revoluční 910/20, 79401 Krnov

Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top