<p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p>

Aktuality a Akce


Nové šetření mezi zaměstnavateli ukázalo, s jakými problémy se musí při testování potýkat. Problémem jsou náklady, komplikace v provozech i nedostatek testů.

Datum vložení: 22.3.2021

 

 

Desetina zaměstnanců odmítla test podstoupit.

 Zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance, smysl testování spatřují nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti, tedy nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám zaměstnanců nebo zákazníkům. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi 565 zaměstnavateli s více než 50 zaměstnanci.

„Jestliže stát testování ve firmách označuje za jeden z pilířů boje proti šíření nákazy, a zároveň i podle podnikatelů plní širší funkci než jen čistě pro zajištění fungování jejich byznysu, požadavek zaměstnavatelů, aby jim stát zajistil vhodné podmínky pro to, aby mohli testovat, považuji za naprosto oprávněný,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Reaguje tak na situaci, kdy stát dosud nenavýšil kapacitu odběrových míst pro PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test, zpochybňování antigenního testování některými poradci vlády i dodatečné náklady, které podnikatele zatěžují. Hospodářská komora tento týden upozornila, že stát dosud vhodné podmínky zaměstnavatelům nevytvořil, první etapu testování nevyhodnotil, ale už přichází s požadavkem testovat dvakrát týdně.

Vedle nákladů na personální zajištění testování a administrativu zaměstnavatele zatěžuje vysoká cena testů. Přestože vláda několikrát slibovala, že cena testů klesne pod 60 korun, průměrná cena testu na trhu je mnohem vyšší. „Stát by proto měl příspěvek na test zvýšit alespoň na 100 korun a výši této úhrady průběžně upravovat podle cen na trhu,“ poznamenal Dlouhý.

Podle dat o testování poskytnutých podnikateli Hospodářské komoře jen tato skupina 565 zaměstnavatelů zaměstnává 271 550 pracovníků, přičemž podíl záchytů dosáhl 0,73 %. Ačkoliv podíl záchytů spočítaný z anketovaného vzorku respondentů nemusí odpovídat poměrům v celé ČR, ani sumárnímu obrazu testování ve všech firmách v Hospodářské komoře, výsledek naznačuje, že jestliže podle ministerstva průmyslu je testováno 3,2 milionu zaměstnanců, testování 1x týdně může odhalit přibližně 23 000 lidí týdně, tedy zhruba 100 000 lidí za měsíc, kteří by šli do práce nemocní, a nevěděli o tom.

Ze šetření také vyplynulo, že naprostá většina respondentů (78 %) zajišťuje testování ve své firmě formou antigenních testů přímo na pracovišti. Druhou nejčastěji využívanou formou je samotestování zaměstnanců antigenním testem mimo pracoviště, tu využívá čtvrtina respondentů. Veřejná testovací centra na antigenní a PCR testy účastníci ankety využívají v 16 % případů.

S neochotou zaměstnanců podrobit se testování, jehož provedení stát zaměstnavateli uložil za povinnost pod hrozbou sankce, se potýkala desetina respondentů.

Do bleskového šetření Hospodářské komory ČR realizovaného ve dnech od 15. do 17. března se zapojilo 565 členů Hospodářské komory s počtem zaměstnanců převyšujícím 50 zaměstnanců, kteří dohromady zaměstnávají 271 550 pracovníků. Respondenty byli zástupci všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky.  Většina účastníků ankety působila ve zpracovatelském průmyslu. Celkem 354 respondentů mělo méně než 250 zaměstnanců a 211 respondentů mělo více než 250 zaměstnanců.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

 

OHK Bruntál se připojuje k tzv. Jesenické výzvě II, která varuje před omezením průmyslových aktivit

Datum vložení: 3.3.2021

OHK Bruntál se připojuje k Jesenické výzvě II.

Nový členové OHK Bruntál od 1.1.2021

Datum vložení: 24.2.2021

Okresní hospodářská komora Bruntál přijala od 1. ledna 2021 dva nové členy.

Prvním z nich je Spojené slévárny , spol. s .r.o., závod SNK Krnov.

Výrobní program Spojených sléváren zahrnuje produkci odlitků z gravitačního lití hliníkových slitin, gravitačního lití bronzových slitin, odstředivého lití mědi, mosazi, výrobu forem, modelů a obrábění odlitků. Nabízíme cca 45 druhů bronzových a 25 druhů hliníkových slitin. Jsme připraveni na náročné požadavky našich zákazníků v rámci malých a středních sérií odlitků, včetně kusové výroby.

 Druhým přijatým členem firma Active Colour s.r.o. z Valašského Meziříčí.

Lakovny Active Colour s.r.o., vytváří přidanou hodnotu již 11 let a to v oblasti komerčních, povrchových úprav. Hlavně v práškovém lakování, ( komaxit ). Práškově lakujeme ve dvou lakovnách, ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí.

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál v roce 2020

Datum vložení: 12.8.2020

V pořadí druhé výjezní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál se konalo 18.6.2020 v krnovské firmě ASPEC, spol. s r.o. na ulici 9.května.

Členka dozorčí rady paní Mgr. Hudáková nás v krátkosti seznámila s provozem firmy. Největším problémem je nedostatek pracovníků. Dále nás seznámila s novými výrobky a pozvala nás na malou oslavu výročí založení firmy. Pokračovali jsme v jednání dle programu.

 

Třetí výjezdní zasedání se konalo v Rýmařově dne 12.8.2020 na firmě Prádelna Šopík, Okružní ulice 49.

Po krátkém přivítání nás majitel firmy - p. Vítězslav Šopík,  provedl firmou s krátkým , ale velice poutavým popisem jednotlivých pracovišť. Seznámil nás v krátkosti s problémy, s kterými se musí potýkat i s plány do budoucna, které by chtěl realizovat. Dále nás pozval na malé občerstvení a následovalo jednání dle programu.

Aktuální informace o aktivitách a podpoře podnikatelů v souvislosti s epidemií koronaviru

Datum vložení: 21.3.2020

Vážení obchodní přátelé, členové OHK,

Hospodářská komora ČR  průběžně reaguje na turbulentně se měnící situaci v oblasti podnikání způsobenou koronavirem. Nabízí podnikatelům informační, právní i další formy podpory, sbírá podněty živnostníků  a podniků tak, aby mohla prosadit co největší podporu podnikatelů v této nelehké situaci.

Více info  na https://www.komora.cz/koronavirus/

Hospodářská komora ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o.  pro Vás připravili stručné shrnutí k možnostem zvýhodněného úvěrování v souvislosti s újmou vzniklou v důsledku opatření proti šíření infekce koronaviru.

V současné době je schválen a běží tzv. Národní program Úvěr COVID („Program“), který schválila vláda usnesením č. 189 ze dne 9. března 2020

Správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu („Ministerstvo“). Poskytovatelem podpory v rámci Programu je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. („ČMZRB“), která vykonává tuto činnost na základě Dohody o vytvoření a správě úvěrového fondu ÚVĚR COVID uzavřené s Ministerstvem.

Program se nyní realizuje na základě Výzvy I Ministerstva a ČMZRB ze dne 16.3.2020 („Výzva“).

Podpora v rámci Programu je poskytována formou zvýhodněných úvěrů (bezúročných).

Základní parametry poskytovaných úvěrů:

 1. Žadatel – malý nebo střední podnikatel, jehož ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Není tedy určen pro velké podnikatele, tj. v zásadě podnikatele s více než 250 zaměstnanci, případně podnikatele, jejichž tržby či aktiva převýší stanovenou mez (musí je jednat o mikropodnik malý nebo střední podnikem podle definice v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014);

 

 1. Účelovost – úvěr se musí týkat některé z podporovaných ekonomických činností uvedených v příloze č. 1 Výzvy. Seznam podporovaných ekonomických činností je hodně široký. V rámci podporované ekonomické činnosti může být úvěr čerpán pouze k úhradě tzv. způsobilých výdajů, kterými jsou:
 1. pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek,
 2. pořízení a financování zásob,
 3. ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek doložitelné účetními doklady.

Zásadně se tedy jedná o provozní financování, úvěr nelze použít na investiční výdaje. Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru nejsou ani pohledávky za společníky nebo akcionáři. Z úvěru nelze rovněž financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků.

Úvěr je poskytnut na účet žadatele bez ex ante kontroly účelovosti ze strany ČMZRB. Žadatel ale musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.

 

 1. Výše úvěru - 500 tis. – 15 mil. Kč. Konkrétní výše úvěru v rámci tohoto rozmezí je vyjednána a stanovena ve smlouvě s ohledem na potřeby žadatele, které specifikoval v rámci žádosti, přičemž z úvěru lze hradit až 90 % způsobilých výdajů bez DPH (v případě plátců DPH);

 

 1. Splatnost úvěru - až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru s odkladem až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru;

 

 1. Úroková sazba – 0%;

 

 1. Zajištění – dle individuální dohody mezi žadatelem a ČMZRB, nicméně předpokládá se minimálně zajištění blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele).

Větší podrobnosti k podmínkám poskytování úvěrů a podávání žádostí o tyto úvěry najdete ve Výzvě, návodu k podání žádosti a FQA, které přikládám. Tyto dokumenty jsou k dispozici také na stránkách ČMZRB (https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/).

Kromě Programu by měla být podpora podnikatelům zasaženým koronavirem poskytována i dalšími kanály. ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem připravuje úpravu klíčových záručních programů ČMZRB, tj. programu Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023, tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tis. Kč.

ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády.

V případě dotazů se na nás prosíme neváhejte obrátit.

 

 

 

Zahraniční podnikatelská mise do Německa

Datum vložení: 1. - 3. 4.2019

Máte zájem o vstup na nové zahraniční trhy? Chcete navázat zajímavé obchodní kontakty? Zajímáte se o nové technologie a ICT?

Partneři poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg a Hospodářská komora Magdeburg organizují podnikatelskou misi do německého Magdeburgu, která se uskuteční ve dnech 1. – 3. dubna 2019 a je určena firmám podnikajícím v oblasti ICT, robotiky, umělé inteligence, průmyslu 4.0, automotive, mobility a souvisejících oborech, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Místo: Magdeburg, Drážďany, Hannover.

Pro účastníky je připraven bohatý program zahrnující:

 • setkání se zástupci německých firem z daného oboru
 • návštěvu vybraných společností a institucí spojených s oblastí ICT, automotive atd.
 • předem domluvená dvoustranná jednání
 • návštěva velvyslanectví České republiky v Drážďanech
 • účast na jednom z největších veletrhů v Evropě – Hannover Messe.

Účast na misi je ZDARMA (včetně dopravy, večeře a oběda, dvoustranných jednání atd.)
Účastníci hradí pouze ubytování (cca 50€/noc).

Podrobnosti o obchodní misi se také dozvíte na Teritoriálním semináři se zaměřením na Německo, který se koná 11.3.2019 v Ostravě a pořádané misi předchází. Více informací zde: https://www.khkmsk.cz/?kalendar-akci=jedinecna-prilezitost-ziskat-informace-o-nemeckem-trhu-teritorialni-seminar-nemecko 

Pro přihlášení nebo více informací kontaktujte:
Jan Skipala, Hana Simonová
597 479 330/602 429 609
een@khkmsk.cz

Členové

Okresní hospodářská komora Bruntál, Revoluční 910/20, 79401 Krnov

Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top