<p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p>

Aktuality a Akce


Business snídaně : Fotovoltaika do firem

Datum vložení: 9.11.2022

Přednášku na aktuální téma si pro nás připravil pan Ing. Leopold Benda.

Pro zástupce 12 členských firem přednášel pan Ing. Benda dvě nosná témata.

            Fotovoltaické elektrárny na firemní objekty (ekonomika provozu a návratnost, dotace, legislativa)

            Komunitní energetika (využitelnost pro firmy).

Věříme, že tato poutavá přednáška přinesla členům mnoho podnětů, informací i užitečných rad.

Série jednání iniciovaných Okresní hospodářkou komorou Karviná ohledně inflace, cen energií, PHM

Datum vložení: 8.11.2022

Dne 06.09.2022 se v hotelu Dakol uskutečnilo pracovní jednání členů OHK Karviná. Předmětem setkání bylo vznesení požadavků na řešení energetické krize Vládě ČR prostřednictvím Hospodářské komory ČR.

Po diskusi bylo jednomyslně přijato usnesení, jehož znění naleznete zde. Celkově Usnesení obdrželo nadpoloviční většinu hlasů členských příspěvků.  

Na toto počínání členů OHK Karviná navazovalo pracovní jednání předsedů hospodářských komor, které se konalo dne 22.09.2022 v Ostravě. Účastnilo se jej 11 zástupců. Zde se projednávalo Usnesení z 06.09.2022 a vyplynuly další konkrétní závěry a doporučení, které bylo projednáno na představenstvu Hospodářské komory ČR. Jejich znění naleznete zde.

Fotografie zde.

Zatím posledním jednáním v této věci bylo setkání předsedů hospodářských komor a společenstev, které se uskutečnilo 24.10.2022 v Brně a přítomno bylo 28 zástupců. Znění Usnesení, které bylo na místě jednomyslně přijato, naleznete zde.

Fotografie zde.

Výsledky všech jednání se prezentovaly na osobní schůzce předsedy představenstva OHK Karviná Ing. Bartečka a místopředsedy představenstva KHK MSK Ing. Kolkem s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým dne 03.11.2022.

Zájezd studentů na MSV do Brna

Datum vložení: 5.10.2022

Dne 5.10.2022 jsme vyslal studenty ze SPŠ a OA Bruntál a SŠP Krnov na Mezinárodní Strojírenský Veletrh do Brna.

Studenti se mohli seznámit se všemi klíčovými oblastmi strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Přičemž nosným oborem bylo tradičně obrábění a tváření. Hlavním tématem MSV byl již tradičně Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby jako jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi dalšími zvýrazněnými tématy byla cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Tento trend je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje a do budoucna se adaptace průmyslu a obchodu bude ubírat právě tímto směrem.

Pro studenty byl součástí veletrhu i špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Celostátní kolo soutěže T-Profi Praha 28.6.2022

Datum vložení: 6.7.2022

V praze proběhlo celostátní kolo soutěže T-Profi - talebty pro firmy. Za náš kraj se zúčastnilo družstvo  - BAŠISTA s.r.o., SOŠ Bruntál, Základní škola Bruntál, Cihelní  a celkově skončilo na pátém místě. Tímto vše gratulujeme.

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál

Datum vložení: 2.6.2022

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál , tentokrát na Městském úřadě v Bruntále.

Dne 1.6. 2022 se v zasedací místnosti Městského úřadu Bruntál setkali na pracovním zasedání členové představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál se starostou

města Bruntál p. Rysem a členy zastupitelstva.

Na tomto setkání se mluvilo hlavně o spolupráci v oblasti základních a středních škol, informovanostio firmách a zaměstnání v našem okrese, o udržitelnosti mladých v našem regionu, podpoře podnikání.

Shromáždění delegátů a členů OHK Bruntál 2022

Datum vložení: 28.5.2022

Shromáždění delegátů a členů OHK Bruntál 2022

Dne 25.4.2022 se na Střední odborné škole v Bruntále konalo shromáždění delegátů - členů OHK Bruntál. Zúčastnilo se celkem 25 členů z celkového počtu 43 .

Předseda představenstva p. Bašista přítomné přivítal po nelehké době - omezení z důvodů COVID 19, seznámil přítomné s programen.

Poté provázel celým shromážděním p. Ing. Tomáš Nedbal a dle programu se projednávaly jednotlivé body. Zajímavá a hodně přínosná byla diskuze mezi členy OHK, nové podněty a úkoly pro OHK Bruntál.

Tímto děkujeme Střední odborné škole Bruntál za poskytnutí prostor a zajištění občerstvení.

Členové

Okresní hospodářská komora Bruntál, Revoluční 910/20, 79401 Krnov

Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top