<p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p>

Aktuality a Akce


Celostátní kolo soutěže T-Profi Praha 28.6.2022

Datum vložení: 6.7.2022

V praze proběhlo celostátní kolo soutěže T-Profi - talebty pro firmy. Za náš kraj se zúčastnilo družstvo  - BAŠISTA s.r.o., SOŠ Bruntál, Základní škola Bruntál, Cihelní  a celkově skončilo na pátém místě. Tímto vše gratulujeme.

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál

Datum vložení: 2.6.2022

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál , tentokrát na Městském úřadě v Bruntále.

Dne 1.6. 2022 se v zasedací místnosti Městského úřadu Bruntál setkali na pracovním zasedání členové představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál se starostou

města Bruntál p. Rysem a členy zastupitelstva.

Na tomto setkání se mluvilo hlavně o spolupráci v oblasti základních a středních škol, informovanostio firmách a zaměstnání v našem okrese, o udržitelnosti mladých v našem regionu, podpoře podnikání.

Shromáždění delegátů a členů OHK Bruntál 2022

Datum vložení: 28.5.2022

Shromáždění delegátů a členů OHK Bruntál 2022

Dne 25.4.2022 se na Střední odborné škole v Bruntále konalo shromáždění delegátů - členů OHK Bruntál. Zúčastnilo se celkem 25 členů z celkového počtu 43 .

Předseda představenstva p. Bašista přítomné přivítal po nelehké době - omezení z důvodů COVID 19, seznámil přítomné s programen.

Poté provázel celým shromážděním p. Ing. Tomáš Nedbal a dle programu se projednávaly jednotlivé body. Zajímavá a hodně přínosná byla diskuze mezi členy OHK, nové podněty a úkoly pro OHK Bruntál.

Tímto děkujeme Střední odborné škole Bruntál za poskytnutí prostor a zajištění občerstvení.

T-PROFI

Datum vložení: 12.4.2022

Soutěž T-PROFI - Talenty pro firmy  2022, okresní kolo soutěže

Ve firmě Bašista s.r.o. Krnov se uskutečnil již 3.ročník okresního kola odborné soutěže T-PROFI - Talenty pro firmy.

Tuto soutěž pořádá HK ČR společně s regionálními partnery - krajskými a okresními hospodářskými komorami a směřuje k podpoře vzdělávání a prohlubování praktických dovedností nezbytných pro uplatnění v profesní praxi.

Letos se soutěže zúčastnily čtyři týmy. Týmy jsou složeny vždy ze 3 žáků základních škol, 3 studentů středních škol, pedagogického pracovníka a zástupce firmy.

1. družstvo

SOŠ Bruntál, ZŠ Cihelní, Bruntál, firma Bašista s.r.o.

 

2.družstvo

SPŠ Krnov, ZŠ 2, Krnov, firma ASPEC spol. s r.o.

 

3. družstvo

SPŠaOA Bruntál, ZŠ Jesenická, Bruntál, firma SODEKO TOOLS, s.r.o. Bruntál

 

4. družstvo

SPŠ Krnov, ZŠ Dvořákův okruh , Krnov, firma Bašista Květoslav

Finanční dar na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině

Datum vložení: 8.3.2022

Představenstvo  OKresní hospodářské komory  Bruntál a dozorčí rada Okresní hospodářské komory Bruntál  schválili na svém mimořádném zasedání dne 1.3.2022 finanční dar na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině.

Byl zaslán finanční dar ve výši 15 000,- Kč na transparentní účet, který zřídilo město Krnov - č.ú.  123-6331260277/0100 a finanční dar ve výši 15 000,- Kč na transparentní účet, který zřídilo město Bruntál - č.ú. 304550319/0300.

Setkání personalistů firem sdružených v OHK Bruntál

Datum vložení: 8.11.2021

Setkání personalistů firem sdružených v OHK Bruntál

Dne 19.11.2021 proběhlo v malém sále  hotelu Cvilín setkání personalistů firem sdružených v Okresní hospodářaské komoře Bruntál.

Všechny přítomné pozdravil a přivítal předseda představenstva pan Květoslav Bašista.

Poté již začala přednáška paní ing. Stanovské Kateřiny z Úřadu práce Bruntál. Prezentace se týkala využívání nových programů na podporu zaměstnanosti v našem okrese. Následovala čtvrthodinka dotazů na zástupce Úřadu práce Bruntál , kteří odpovídali  na dotazy , které "trápí" pracovníky v personalistice v dnešní době. Po přestávce následovala přednáška pana Ing. Antonína Mročka, MBA , který se zabýval  problematikou vzniku pracovního poměru , novelou Zákona o zaměstnanosti, o nových povinnostech zaměstnavatelů, směrnicích EU o přiměřených minimálních mzdách atd. Toto setkání personalistů bylo hodnoceno účastníky jako přinosné a příjemné, a bylo přislíbeno uskutečnění setkání v dalším roce. Zúčastnilo se celkem  12 zástupců z firem sdružených v OHK Bruntál.

Členové

Okresní hospodářská komora Bruntál, Revoluční 910/20, 79401 Krnov

Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top