<p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p>

Aktuality a Akce


Zahraniční podnikatelská mise do Německa

Datum vložení: 1. - 3. 4.2019

Máte zájem o vstup na nové zahraniční trhy? Chcete navázat zajímavé obchodní kontakty? Zajímáte se o nové technologie a ICT?

Partneři poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg a Hospodářská komora Magdeburg organizují podnikatelskou misi do německého Magdeburgu, která se uskuteční ve dnech 1. – 3. dubna 2019 a je určena firmám podnikajícím v oblasti ICT, robotiky, umělé inteligence, průmyslu 4.0, automotive, mobility a souvisejících oborech, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Místo: Magdeburg, Drážďany, Hannover.

Pro účastníky je připraven bohatý program zahrnující:

 • setkání se zástupci německých firem z daného oboru
 • návštěvu vybraných společností a institucí spojených s oblastí ICT, automotive atd.
 • předem domluvená dvoustranná jednání
 • návštěva velvyslanectví České republiky v Drážďanech
 • účast na jednom z největších veletrhů v Evropě – Hannover Messe.

Účast na misi je ZDARMA (včetně dopravy, večeře a oběda, dvoustranných jednání atd.)
Účastníci hradí pouze ubytování (cca 50€/noc).

Podrobnosti o obchodní misi se také dozvíte na Teritoriálním semináři se zaměřením na Německo, který se koná 11.3.2019 v Ostravě a pořádané misi předchází. Více informací zde: https://www.khkmsk.cz/?kalendar-akci=jedinecna-prilezitost-ziskat-informace-o-nemeckem-trhu-teritorialni-seminar-nemecko 

Pro přihlášení nebo více informací kontaktujte:
Jan Skipala, Hana Simonová
597 479 330/602 429 609
een@khkmsk.cz

Zájezd studentů a pedagogů na BVV 2019

Datum vložení: 9.1O.2019

Zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh organizovala a financovala Okresní hospodářská komora pro studenty našeho regionu již po čtvrté. Jelikož se tato akce setkala s velmi pozitivní odezvou jak ze strany studentů, tak pedagogů, kteří je doprovázeli, neváhali jsme ji podpořit opětovně i v roce letošním.

Zájezdu na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna se zúčastnili studenti a učitelé pěti středních škol – Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov, Všeobecného gymnázia Bruntál a SOŠ Bruntál.

Studenti se měli možnost seznámit s novými trendy ve strojírenství, moderní měřicí technikou a nástroji. K vidění byla celá řada novinek, 3D tiskárny, skenery, počítači řízené stroje na výrobu součástek, roboti všeho druhu, moderní technologie v opracování materiálů vysokými řeznými rychlostmi, bezsilové obrábění a další. Pro 46 studentů našich škol byl zájezd nejenom malou odměnou, ale i motivací v tom, že technické obory jim mohou nabídnout zajímavou práci v progresivně se rozvíjejících odvětvích.

T-PROFI - Talenty pro firmy 2019, okresní kolo soutěže

Datum vložení: 17.10.2019

Hospodářská komora České republiky společně s regionálními partnery – krajskými a okresními hospodářskými komorami vytvořila koncept směřující k podpoře technického vzdělávání a prohlubování praktických dovedností nezbytných pro uplatnění v profesní praxi - formou odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

Klíčovým kritériem tohoto konceptu je přímá participace zaměstnavatelů při ověřování postupů a dovedností žáků a studentů vycházejících z aktuální praxe v konkrétních technických profesích. Soutěž si klade za cíl aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Letošní ročník 1. okresního kola odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy se uskutečnil dne 17. října 2019 v krnovské firmě Bašista. Soutěže se tentokrát zúčastnily čtyři týmy. Týmy jsou složeny vždy ze 3 žáků základních škol, 3 studentů středních škol, pedagogického pracovníka a zástupce firmy.

 

Soutěže se zúčastní tyto týmy:

Soutěžní tým č. 1

 • Střední odborná škola a Základní škola Město Albrechtice, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Jindřichov
 • Firma Jan Bacho

Soutěžní tým č. 2

 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál
 • Základní škola Bruntál, Jesenická 10
 • firma Benekov Horní Benešov

Soutěžní tým č. 3

 • Střední odborná škola, Bruntál
 • ZŠ Bruntál, Cihelní 6
 • firma Květoslav Bašista

Soutěžní tým č. 4

 • Střední průmyslová škola Krnov
 • ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1
 • Firma Kres krnov

Projekty OHK

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010904

opz

Okresní hospodářská komora Bruntál získala dotaci na projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Okresní hospodářské komoře Bruntál.

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích kurzů zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory Bruntál a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zaměstnancům členských firem OHK Bruntál je v rámci projektu nabízena účast v celkem 29 vzdělávacích kurzech, od kurzů anglického a německého jazyka, přes kurzy manažerských dovedností (vedení a koučink zaměstnanců, řešení konfliktních situací, snižování nákladů, zvyšování výkonnosti ....), účetní kurzyaž po kurzy IT (MS EXCEL, Autocad - základní kurz, Autocad 3D). Účastníci získají po proškolení a splnění předem stanovených podmínek osvědčení o absolvování kurzu.

Projekt byl zahájen v červenci 2019 a bude ukončen v červnu 2022. Celkem je do projektu zapojeno 287 zaměstnanců ze 6 členských firem Okresní hospodářské komory Bruntál.

Náš tým zvítězil v celorepublikovém kole soutěže Talenty pro firmy – T Profi!

Datum vložení: 13.5.2019

Celkem 14 týmů, vítězů krajských kol soutěže, spolu s hrdými kapitány – zástupci zaměstnavatelů – se sešlo dne 25.4.2019 v krásných prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde se uskutečnil již 4. ročník celorepublikového finále soutěže Talenty pro firmy – T Profi.

Přítomno bylo téměř 100 žáků a studentů, kterým přijeli fandit představitelé hospodářských komor, pedagogové, ředitelé firem i zástupci ministerstev. Některé týmy cestovaly opravdu zdaleka a s přihlédnutím ke skutečnosti, že mladším účastníkům bylo kolem 11 let, to bylo obdivuhodné.

Principem soutěže bylo na základě stanoveného zadání sestavit funkční zařízení z polytechnické stavebnice. Všichni finalisté se s letošním obtížným a předem neznámým úkolem prali statečně. Výsledkem jejich tříhodinové usilovné práce bylo 14 funkčních modelů. Letošní ročník kladl na soutěžící mnohem vyšší nároky než v uplynulých letech. Kromě jemné motoriky, znalostí z mechaniky a elektroniky prokázali všichni zástupci týmů skvělou přípravu a prokázali také své znalosti v programování Microbitu společnosti Microsoft.

Z náročném klání vzešel na základě odborného hodnocení jako vítězný tým firmy Květoslava Bašisty, který tvořili žáci 5. třídy ZŠ Bruntál, Cihelní 6, a studenti 2. ročníku Střední odborné školy Bruntál, Krnovská 998. Soutěžnímu týmu náleží obrovské poděkování a ještě větší gratulace! Poděkování náleží i dalším členům týmu – pedagogům obou uvedených škol a zástupcům firmy Květoslava Bašisty, kteří tým vedli.

Výherci si za svůj výkon odnesli drony na dálkové ovládání, které věnoval partner soutěže, společnost ČEPS, a.s., což u soutěžících dětí i studentů vzbudilo obrovské nadšení.

Již nyní se těšíme na další ročník soutěže, který bude zahájen okresním kolem pořádaným Okresní hospodářskou komorou Bruntál na podzim roku 2019. Zájem ze strany škol, dětí i studentů je veliký, což nás velmi těší, a proto budeme aktivity, které přibližují techniku mládeži, i nadále podporovat.

Okresní hospodářská komora děkuje za vzornou reprezentaci všem zúčastněným, sdílíme vaši radost!

Školení ZÁKONNÉ POVINNOSTI PODNIKATELŮ A PŘEHLED PRÁVNÍCH ZMĚN V OBLASTI PODNIKÁNÍ PRO ROK 2019

Datum vložení: 29. 3. 2019 od 9.00 hod.

Okresní hospodářská komora Bruntál ve spolupráci s advokátní kanceláří Salač Legal s.r.o. pořádá školení na téma ZÁKONNÉ POVINNOSTI PODNIKATELŮ A PŘEHLED PRÁVNÍCH ZMĚN V OBLASTI PODNIKÁNÍ PRO ROK 2019.
Školení je určeno statutárním zástupcům a majitelům firem, členům vyššího managementu, vedoucím právníchá personálních oddělení.
Na školení vám budou poskytnuty informace k vašim povinnostem při správě společnosti, vůči obchodnímu rejstříku, na úseku BOZP atd., budete informování o právních změnách v oblasti zaměstnávání, daní, insolvencí, GDPR a dalších. Podrobné informace naleznete v programu školení.
Přednášejícím bude JUDr. Michal Vítek, PhD., z advokátní kanceláře Salač Legal s.r.o.

Seminář je pořádán pro členy OHK Bruntál/HK ČR zdarma.

Místo konání: Střední škola automobilní – zasedací místnost (přízemí), Opavská 49, Krnov.

Členové

Okresní hospodářská komora Bruntál, Revoluční 910/20, 79401 Krnov

Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top