<p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p> <p><strong>Okresní hospodářská komora Bruntál</strong><br />Váš partner na cestě podnikání.</p>

Aktuality a Akce


Setkání personalistů firem sdružených v OHK Bruntál

Datum vložení: 8.11.2021

Setkání personalistů firem sdružených v OHK Bruntál

Dne 19.11.2021 proběhlo v malém sále  hotelu Cvilín setkání personalistů firem sdružených v Okresní hospodářaské komoře Bruntál.

Všechny přítomné pozdravil a přivítal předseda představenstva pan Květoslav Bašista.

Poté již začala přednáška paní ing. Stanovské Kateřiny z Úřadu práce Bruntál. Prezentace se týkala využívání nových programů na podporu zaměstnanosti v našem okrese. Následovala čtvrthodinka dotazů na zástupce Úřadu práce Bruntál , kteří odpovídali  na dotazy , které "trápí" pracovníky v personalistice v dnešní době. Po přestávce následovala přednáška pana Ing. Antonína Mročka, MBA , který se zabýval  problematikou vzniku pracovního poměru , novelou Zákona o zaměstnanosti, o nových povinnostech zaměstnavatelů, směrnicích EU o přiměřených minimálních mzdách atd. Toto setkání personalistů bylo hodnoceno účastníky jako přinosné a příjemné, a bylo přislíbeno uskutečnění setkání v dalším roce. Zúčastnilo se celkem  12 zástupců z firem sdružených v OHK Bruntál.

Krásné životní jubielum

Datum vložení: 18.10.2021

Dne 6.10.2021 proběhlo  zasedání představenstva a dozorčí rady OHK Bruntál. Na toto zasedání byl pozván dlouholetý člen OHK Bruntál pan Ing. Antonín Mroček, MBA.

Předseda představenstva pan Květoslav Bašista a všichní přítomni popřáli panu Mročkovi k jeho krásnému  životnímu jubileu -  80 let hodně zdraví, štěstí , spokojenosti a především spoustu sil na další cestě životem, zároveň poděkovali za jeho aktivní práci v Okresní hospodářské komoře Bruntál

Poradenské a Informační Centrum ČR - PL (PIC)

Datum vložení: 18.10.2021

Rádi bychom Vás informovali o vzniku Poradenského a Informačního Centra ČR - Pl -PIC.

Cílem tohoto projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí, komunit a podnikatelských subjektů v příhraničním regionu Těšínské Slezsko.

Hlavním úkolem tohoto projektu je poskytnout podnikatelským subjektům na obou stranách hranice regionu komplexní poradenství v oblasti legislativy a práva, státní správy, ekonomiky, daní a financí.

Více se dozvíte na www. pic-cid.eu

Nové šetření mezi zaměstnavateli ukázalo, s jakými problémy se musí při testování potýkat. Problémem jsou náklady, komplikace v provozech i nedostatek testů.

Datum vložení: 22.3.2021

 

 

Desetina zaměstnanců odmítla test podstoupit.

 Zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance, smysl testování spatřují nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti, tedy nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám zaměstnanců nebo zákazníkům. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi 565 zaměstnavateli s více než 50 zaměstnanci.

„Jestliže stát testování ve firmách označuje za jeden z pilířů boje proti šíření nákazy, a zároveň i podle podnikatelů plní širší funkci než jen čistě pro zajištění fungování jejich byznysu, požadavek zaměstnavatelů, aby jim stát zajistil vhodné podmínky pro to, aby mohli testovat, považuji za naprosto oprávněný,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Reaguje tak na situaci, kdy stát dosud nenavýšil kapacitu odběrových míst pro PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test, zpochybňování antigenního testování některými poradci vlády i dodatečné náklady, které podnikatele zatěžují. Hospodářská komora tento týden upozornila, že stát dosud vhodné podmínky zaměstnavatelům nevytvořil, první etapu testování nevyhodnotil, ale už přichází s požadavkem testovat dvakrát týdně.

Vedle nákladů na personální zajištění testování a administrativu zaměstnavatele zatěžuje vysoká cena testů. Přestože vláda několikrát slibovala, že cena testů klesne pod 60 korun, průměrná cena testu na trhu je mnohem vyšší. „Stát by proto měl příspěvek na test zvýšit alespoň na 100 korun a výši této úhrady průběžně upravovat podle cen na trhu,“ poznamenal Dlouhý.

Podle dat o testování poskytnutých podnikateli Hospodářské komoře jen tato skupina 565 zaměstnavatelů zaměstnává 271 550 pracovníků, přičemž podíl záchytů dosáhl 0,73 %. Ačkoliv podíl záchytů spočítaný z anketovaného vzorku respondentů nemusí odpovídat poměrům v celé ČR, ani sumárnímu obrazu testování ve všech firmách v Hospodářské komoře, výsledek naznačuje, že jestliže podle ministerstva průmyslu je testováno 3,2 milionu zaměstnanců, testování 1x týdně může odhalit přibližně 23 000 lidí týdně, tedy zhruba 100 000 lidí za měsíc, kteří by šli do práce nemocní, a nevěděli o tom.

Ze šetření také vyplynulo, že naprostá většina respondentů (78 %) zajišťuje testování ve své firmě formou antigenních testů přímo na pracovišti. Druhou nejčastěji využívanou formou je samotestování zaměstnanců antigenním testem mimo pracoviště, tu využívá čtvrtina respondentů. Veřejná testovací centra na antigenní a PCR testy účastníci ankety využívají v 16 % případů.

S neochotou zaměstnanců podrobit se testování, jehož provedení stát zaměstnavateli uložil za povinnost pod hrozbou sankce, se potýkala desetina respondentů.

Do bleskového šetření Hospodářské komory ČR realizovaného ve dnech od 15. do 17. března se zapojilo 565 členů Hospodářské komory s počtem zaměstnanců převyšujícím 50 zaměstnanců, kteří dohromady zaměstnávají 271 550 pracovníků. Respondenty byli zástupci všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky.  Většina účastníků ankety působila ve zpracovatelském průmyslu. Celkem 354 respondentů mělo méně než 250 zaměstnanců a 211 respondentů mělo více než 250 zaměstnanců.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

 

OHK Bruntál se připojuje k tzv. Jesenické výzvě II, která varuje před omezením průmyslových aktivit

Datum vložení: 3.3.2021

OHK Bruntál se připojuje k Jesenické výzvě II.

Nový členové OHK Bruntál od 1.1.2021

Datum vložení: 24.2.2021

Okresní hospodářská komora Bruntál přijala od 1. ledna 2021 dva nové členy.

Prvním z nich je Spojené slévárny , spol. s .r.o., závod SNK Krnov.

Výrobní program Spojených sléváren zahrnuje produkci odlitků z gravitačního lití hliníkových slitin, gravitačního lití bronzových slitin, odstředivého lití mědi, mosazi, výrobu forem, modelů a obrábění odlitků. Nabízíme cca 45 druhů bronzových a 25 druhů hliníkových slitin. Jsme připraveni na náročné požadavky našich zákazníků v rámci malých a středních sérií odlitků, včetně kusové výroby.

 Druhým přijatým členem firma Active Colour s.r.o. z Valašského Meziříčí.

Lakovny Active Colour s.r.o., vytváří přidanou hodnotu již 11 let a to v oblasti komerčních, povrchových úprav. Hlavně v práškovém lakování, ( komaxit ). Práškově lakujeme ve dvou lakovnách, ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí.

Členové

Okresní hospodářská komora Bruntál, Revoluční 910/20, 79401 Krnov

Adresa:

OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765

 

Top