Aktuality


 • Soutěž T-PROFI odhalí technické talenty

  16. 2. 2018

  Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Bruntál pořádá 20. února 2018 krajské kolo soutěže Talenty pro firmy T-PROFI. Soutěž má podpořit vzdělávání pro praxi, povzbudit děti v zájmu o technické obory, v manuální zručnosti, posílit jejich kreativitu a představit jim firmy v regionu jako potenciální zaměstnavatele. Soutěží smíšené sedmičlenné týmy, jejich cílem je v časovém limitu smontovat ze součástek technické stavebnice model, který bude fungovat. Zadání soutěžící obdrží až na místě, takže si dopředu nemohou sestavení natrénovat.

  Soutěžní tým tvoří tři žáci páté třídy ZŠ, tři studenti 2. ročníku SŠ a jeden zástupce firmy jako kapitán týmu. Kapitán týmu nemůže pomáhat s montáží, pouze radí a koordinuje postupy. Vítězný tým postupuje do národního kola soutěže. Soutěž se koná od 9:00 v sídle společnosti Bašista na ulici Chářovské v Krnově.

  Přihlášené soutěžní týmy:

  • 1. tým
   OSTROJ a.s.
   SŠPU Opava
   ZŠ Štítina
  • 2. tým
   OSTROJ a.s.
   SŠT Opava
   ZŠ Mařádkova
  • 3. tým
   Bašista – strojírenská výroba
   Střední odborná škola, Bruntál
   Základní škola Bruntál, Cihelní 6
  • 4. tým
   Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
   Střední škola automobilní, Krnov
   ZŠ Krnov
  • 5. tým
   Elfe, s.r.o.
   Střední škola průmyslová, Krnov
   Základní škola Město Albrechtice

 • Návštěva prezidenta Hospodářské komory ČR v bruntálském regionu

  16. 2. 2018

  Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý navštívil dne 15. února 2018 bruntálský region. Vladimíra Dlouhého při jeho návštěvě doprovázel předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Jan Březina, a zástupci Okresní hospodářské komory Bruntál. Program byl zahájen návštěvou Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále, kde se uskutečnila prohlídka školy a poté debata se studenty školního parlamentu.

  Studenti při debatě projevili znalost a zájem o současnou ekonomickou i politickou situaci a kladli prezidentovi Hospodářské komory ČR řadu konkrétních otázek, ať už k EET, přijetí EURA, migraci, ale například i k možnostem vstupu do politiky. Diskuze probíhala v neformální a veskrze příjemné atmosféře, čemuž nasvědčuje i fakt, že čas vyhrazený pro diskuzi musel být prodloužen. V další části programu se Vladimír Dlouhý přesunul do Krnova, kde proběhla prohlídka firmy Kofola, která byla doplněna prezentací firmy od historie po její současnost. Poté následovala prohlídka Krnovských opraven a strojíren. Návštěva prezidenta Hospodářské komory ČR byla završena debatou se členy Okresní hospodářské komory Bruntál na témata bariér v zaměstnávání cizinců mimo země EU, duálního vzdělávání a opatření proti vylidňování regionu. Hostem debaty byl starosta města Bruntálu, Petr Rys, který vnesl do problematiky pohled ze strany samosprávy.


 • Vzdělávací mapa Okresní hospodářské komory Bruntál

  14. 11. 2017

  Stále diskutované téma nedostatku kvalifikované pracovní síly v technických oborech vedlo Okresní hospodářskou komoru Bruntál k tomu podpořit u žáků, studentů, ale i jejich rodičů, kteří jsou v nemalé míře zainteresováni na výběru povolání svého dítěte, zájem o tyto obory. Vzdělávací mapa OHK Bruntál poskytuje přehled o vyučovaných středoškolských oborech v okrese Bruntál na straně jedné a oborovém zaměření firem okresu Bruntál vč. profesí, které tyto firmy nabízí a poptávají, na straně druhé. Dále jsou na vzdělávací mapě uvedeny doprovodné informace typu jaký je rozdíl mezi zaměstnání a podnikáním, informace k formám podnikání, ke složení mzdy a odvodů, druhům pracovních úvazků a dohod, ale i doporučení k psaní životopisu, motivačního dopisu nebo absolvování pracovního pohovoru.

  Jak si máte Vzdělávací mapu Okresní hospodářské komory Bruntál představit?

  Vzdělávací mapa OHK Bruntál je tištěný materiál – v oboustranně barevném provedení formátu A2, který lze složit jako běžnou turistickou mapu. Je určena primárně žákům 8. a 9 ročníků základních škol a 3. a 4. ročníků středních škol, kterým by měla pomoci při volbě vzdělání a povolání. Prostřednictvím Vzdělávací mapy Okresní hospodářské komory Bruntál chceme přiblížit atraktivnost a perspektivu technických/výrobních oborů našeho regionu. Vzdělávací mapa OHK Bruntál bude průběžně distribuována do škol okresu Bruntál, dále do podniků, na úřady práce atd. Aktualizace Vzdělávací mapy OHK Bruntál je předpokládána min. jednou za dva roky, v příštím roce budeme připravovat její elektronickou verzi.


 • Zájezd studentů a pedagogů středních škol – členů OHK Bruntál – na mezinárodní strojírenský veletrh do Brna

  11. 10. 2017

  Zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh organizovala a financovala Okresní hospodářská komora pro studenty našeho regionu poprvé v loňském roce. Jelikož se tato akce setkala s velmi pozitivní odezvou jak ze strany studentů, tak pedagogů, kteří je doprovázeli, neváhali jsme ji podpořit opětovně i v roce letošním. Zájezdu na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna se zúčastnili studenti a učitelé pěti středních škol – Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov, Všeobecného gymnázia Bruntál a SOŠ Bruntál.

  Studenti se měli možnost seznámit s novými trendy ve strojírenství, moderní měřicí technikou a nástroji. K vidění byla celá řada novinek, 3D tiskárny, skenery, počítači řízené stroje na výrobu součástek, roboti všeho druhu, moderní technologie v opracování materiálů vysokými řeznými rychlostmi, bezsilové obrábění a další. Pro 44 studentů našich škol byl zájezd nejenom malou odměnou, ale i motivací v tom, že technické obory jim mohou nabídnout zajímavou práci v progresivně se rozvíjejících odvětvích.


 • Workshop k aktuálním tématům pracovněprávní problematiky

  19. 9. 2017

  Pro personalisty členských firem OHK Bruntál jsme připravili seminář k aktuálním tématům pracovněprávní problematiky. Obsahem semináře byl stav novely Zákoníku práce, informace ke kontrolám ze strany Inspekce práce, praktické informace ke zrušení pracovního poměru nebo dopad vládního návrhu na zvýšení minimální mzdy. Pro členy Okresní hospodářské komory Bruntál byla účast na semináři zdarma.

 • Soutěž o nejlepší CHYTRÁ ŘEŠENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI pro rok 2017

  25.5.2017

  Cílem programu je podpora chytrých řešení v 5 oblastech – úspory, doprava, infrastruktura, zdravotnictví, elektronizace ve veřejné správě (debyrokratizace).

  Přihlásit můžete:

  • nový nebo existující produkt či technologii, který/á bude uplatněn/a k novému využití občany kraje,
  • prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřenou technologii, demo verzi softwaru k dokončení do podoby sériového produktu a jeho uvedení k implementaci.

  V 1 oblasti lze podat max. 1 projekt.
  Minimální výše dotace je 50.000 Kč/projekt a maximální 500.000 Kč/projekt.
  O dotaci se mohou přihlásit podnikatelé a spolky se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji.
  Žádosti lze podávat od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně.

  Více informací na webu: www.chytrejsikraj.cz, nebo na stránkách Moravskoslezského kraje.

 • XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky a slavnostní předávání Merkurových medailí

  15. - 16.5.2017

  Na XXIX. sněmu Hospodářské komory České republiky bylo zvoleno nové vedení Komory pro nadcházející tříleté období. Prezidentem byl znovu zvolen Vladimír Dlouhý, viceprezidenty se stali Irena Bartoňová Pálková, Bořivoj Minář, Marta Nováková, Roman Pommer a Michal Štefl. Aktuální seznam nově volených členů všech volených orgánů je k dispozici na: www.komora.cz

  V předvečer sněmu se uskutečnilo v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze slavnostní předávání Merkurových medailí, které jsou udělovány osobnostem z komorového života, institucím a organizacím, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Toto ocenění bylo prezidentem Hospodářské komory České republiky, panem Vladimírem Dlouhým, uděleno i členům Okresní hospodářské komory Bruntál, panu Květoslavu Bašistovi (zlatá Merkurova medaile) a panu Ing. Igorovi Komůrkovi (stříbrná Merkurova medaile).


 • Debata zástupců OHK Bruntál s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA

  18.4.2017

  Zástupci OHK Bruntál diskutovali s náměstkem Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA, témata „Smart cities v Moravskoslezském kraji“, „Průmysl 4.0“ a „Inovační centrum Moravskoslezského kraje“. Po projednání uvedených témat byla vedena diskuze zejména k oblasti dopravy, kde byla dohodnuta vzájemná informovanost a řešení situací souvisejících se stavem silnic 2. a 3. třídy, zimní údržbou komunikací a nastavením jízdních řádů a linek. Zúčastnění se rovněž zabývali otázkami podpory elektromobility a podpory moderních technologií v kraji. Pozitivní odezvu získaly u přítomných informace týkající se poskytnutí stipendií Moravskoslezským krajem pro studenty technických oborů.

 • T-PROFI – Talenty pro firmy 2017 - krajské kolo soutěže v prostorách firmy Bašista

  9. března 2017

  Hospodářská komora České republiky společně s regionálními partnery – krajskými a okresními hospodářskými komorami vytvořila koncept směřující k podpoře technického vzdělávání a prohlubování praktických dovedností nezbytných pro uplatnění v profesní praxi - formou odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

  Klíčovým kritériem tohoto konceptu je přímá participace zaměstnavatelů při ověřování postupů a dovedností žáků a studentů vycházejících z aktuální praxe v konkrétních technických profesích. Soutěž si klade za cíl aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.

  Letošní ročník krajského kola odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy se uskuteční dne 9. března 2017 v krnovské firmě Bašista. Soutěže se tentokrát zúčastní pět týmů, tři z nich jsou nominovány za Okresní hospodářskou komoru Bruntál, zbývající dva za Okresní hospodářskou komoru Opava. Týmy jsou složeny vždy ze 3 žáků základních škol, 3 studentů středních škol, pedagogického pracovníka a zástupce firmy.

  Soutěže se zúčastní tyto týmy:

  Soutěžní tým č. 1

  • Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace
  • Základní škola a Mateřská škola Jindřichov
  • firma Květoslav Bašista

  Soutěžní tým č. 2

  • Střední škola průmyslová Krnov
  • Základní škola Město Albrechtice
  • firma ELFE, s. r. o.

  Soutěžní tým č. 3

  • Střední školy automobilní Krnov
  • ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4
  • firma Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

  Soutěžní tým č. 4

  • Střední škola technická, Opava
  • ZŠ Otická
  • OSTROJ, a.s.

  Soutěžní tým č. 5

  • Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
  • ZŠ T.G. Masaryka
  • firma OSTROJ, a.s.

Archiv aktualit

Adresa:
OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:
+420 603 285 765