Vítejte na našich stránkách!


Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.


Po politických a ekonomických změnách v České republice se Hospodářská komora ČR transformovala v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému. Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona 301/1992 Sb. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem.


Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.


Více zde

Základní poslání OHK


  • Sjednocovat podnikatele společensky.
  • Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK.
  • Poskytovat servis, zejména informační a osvětový.
  • Působit na kulturu a kulturnost chování se podnikatelů.
  • V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus.
  • Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů.
  • Podílet se na regionální politice a její tvorbě.
  • Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.
  • Podílet se na procesech legislativních.

Více zde

Oblast působení


Adresa:

OHK Bruntál

Hlavní náměstí 1

79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765