Projekty


Vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Okresní hospodářské komoře Bruntál
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005903


opzOkresní hospodářská komora Bruntál získala dotaci na projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Okresní hospodářské komoře Bruntál.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory Bruntál a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kurzy pro zaměstnance členských firem budou zaměřeny na získání znalostí z oblasti měkkých a manažerských dovedností, z oblasti účetní, ekonomické a právní, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání. Obsah kurzů bude různorodý od kurzů anglického, německého jazyka, přes vedení a koučink zaměstnanců, řešení konfliktních situací, novinky v daních a účetnictví, kurzy Microsoft Office, až po kurzy svařování a odborné způsobilosti v elektrotechnice a další. Projekt poběží od února letošního roku a bude ukončen v lednu 2020. Celkem bude proškoleno 89 účastníků v rámci plánovaných 24 kurzů. Účastníci získají po proškolení a splnění předem stanovených podmínek potvrzení či osvědčení o absolvování.

Zájem o proškolení svých zaměstnanců projevilo na 5 členských firem Okresní hospodářské komory Bruntál.


Adresa:
OHK Bruntál
Revoluční 910/20
79401 Krnov

Telefon:
+420 603 285 765